Fokus på värderingar kan vara läpparnas bekännelse

Organisationen En ny undersökning visar att trots att majoriteten av cheferna i olika organisationer anger att värderingar är grunden i verksamhetskulturen och en av de viktigaste faktorerna när de anställer och vidareutvecklar medarbetarna hanteras oftast arbetet utan strukturerade processer eller objektiv hantering. Arbetet sker istället baserat på magkänsla, med få inslag av fakta.

Fokus på värderingar kan vara läpparnas bekännelse

PerformancePotentials årliga undersökning PotentialBarometern2019 bygger på svar från cirka 500 personer i ledande ställning, inom privat och publik sektor i Sverige, med en stor spridning inom olika branscher.

Undersökningen visar att verksamhetskulturen är en av de allra viktigaste parametrarna för att kunna leverera, enligt cheferna, men i verkligheten lägger man väldigt lite tid och saknar objektiva former för att säkerställa den. Dessutom görs sällan matchning mot verksamhetskulturen, till exempel i samband med rekrytering, vilket tenderar att rendera delar av redan gjort värderingsarbete.

Läs mer: Akta dig för chefer som skriker åt sina barn

– Det finns en stor risk att ledare invaggar sig själva i en falsk trygghet att värderingsarbetet leder till konkreta resultat och ger utökad kontroll över hur organisationen och dess varumärke ska uppfattas, säger Marika Skärvik, vd PerformancePotential.

Hon konstaterar att organisationer mer och mer börjar definiera vilka beteenden man vill se, kopplat till värdeorden och att man i mindre utsträckning använder extern hjälp.

Läs mer: Hur skapar man Europas bästa arbetsplats?

– Dock fördjupar man sig inte i de personliga värderingarna som skapar de verkliga beteendena och agerandet, varför det uppstår ett gap mellan ledningens vision och medarbetarnas motivation. Det kan i många fall bli ’läpparnas bekännelse’, där man tror att värderingarna hjälper till att nå sina mål, men i verkligheten arbetar var och en fortfarande utifrån sitt eget sätt, avslutar Marika Skärvik.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.