Manliga ekonomer får snabbare tyngre chefsjobb

Personligt En ny rapport visar att 19 procent av ekonomerna tre år efter sin examen har en chefsbefattning och att män i större utsträckning än kvinnor har högre befattningar.

Manliga ekonomer får snabbare tyngre chefsjobb

Rapporten som presenteras av fackförbundet Civilekonomerna ger bland annat svar på hur ekonomer har fått sitt första jobb, vilka befattningar de har, var i landet de jobbar och vilken den genomsnittliga lönen är tre år efter examen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Position på arbetsmarknaden tre år efter examen:

• Fem av tio ekonomer jobbar i Stockholm.

• Fyra av fem företagsekonomer jobbar inom privat sektor.

• Tre av tio nationalekonomer jobbar inom statlig sektor.

• Tre av tio ekonomer jobbar inom branschen Företagstjänster.

• Sex av tio ekonomer jobbar i stora företag med mer än 1 000 anställda.

• 19 procent av ekonomerna har en chefsbefattning.

• Män har i större utsträckning än kvinnor högre befattningar.

• Det är vanligare att kvinnor är chef på lägre nivå, men vanligare att män är chef på mellannivå och som företagsledare/vd.

• Två av fem ekonomer som jobbar i Stockholm har en lön högre än 40 000 kronor.

• 42 procent av männen medan 24 procent av kvinnorna har en lön högre än 40 000 kronor.

Läs mer: Vd:n tjänar mest av alla ekonomer

Första jobbet:

• 49 procent av ekonomerna fick jobb redan före avslutad utbildning.

• 89 procent fick jobb inom sex månader efter avslutad utbildning.

• En av fem fick sitt första jobb via kontakter.

• Akademisk examen oavsett lärosäte och personliga egenskaper anses vara viktigast för att få första jobbet.

Läs mer: Psykiska hälsan i fara för ekonomer

Rapporten visar att 21 procent fick sitt första jobb via kontakter, bekanta och nätverk. På andra plats hamnar företagens webbsidor före sajter tillhörande rekryteringsföretag.

– Kontakter är en viktig nyckel till första jobbet. Det är därför det är så viktigt med engagemang och nätverkande redan under studenttiden, säger Ulrika Wallén, utredare på Civilekonomerna.

Hur man får sitt första jobb skiljer sig delvis åt mellan könen. Männen får i större utsträckning sina första jobb via kontakter och nätverk alternativt företagets webbsida. Kvinnorna får i större utsträckning sina första jobb via rekryteringsföretag, rekryteringswebbsida och via Arbetsförmedlingen

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.