De lyckliga företagarna

Personligt En ny rapport visar att företagare är lyckligare än anställda men upplever en minskad känsla av tillfredsställelse i kontakter med myndigheter och administration.

De lyckliga företagarna

Rapporten ”Hur mår företagaren?” som Företagarna tagit fram tillsammans med Umeå Universitet belyser flera aspekter som skapar välmående företagare.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Många företagare i Sverige jobbar mer än 40 timmar i veckan och upplever en hög arbetsbelastning, men överlag känner företagare en hög grad av välbefinnande och livstillfredsställelse. Detta är i linje med andra studier som även visat att företagare är mer nöjda med sina liv jämfört med anställda.

Läs mer: Svenska företagare har bäst livskvalitet

– Frihet och att få bestämma själv, det stora engagemanget i företagandet och vissa personlighetsdrag är viktiga förklaringar till varför företagare mår bra. Ett lönsamt företag påverkar också välbefinnandet positivt, men nöjdhet med arbetstiden är viktigare, säger René Bongard, statistiker och en av författarna till rapporten.

Företagare kan i stor utsträckning påverka sin dagliga arbetssituation och denna frihet leder till en högre grad av upplevd lycka. Företagare utan anställda är generellt mer nöjda med livet än företagare med anställda, vilket särskilt gäller företagare med upp till 10 anställda. Livet med anställda innebär nämligen mindre frihet och mer tidspress.

Läs mer: Modern teknik ger företagare en smidigare vardag

– En viktig faktor i detta sammanhang tycks vara den lägre grad av kontroll och högre grad av tidspress som företagare med anställda upplever. I regel är det tätt kopplat med betungande kostnader och en krånglig arbetsrätt som blir aktuell i och med den första medarbetaren. Soloföretagare måste kunna låta företaget växa utan att det sker till priset av en välbefinnandeförlust, menar René Bongard.

En glädjefylld arbetsdag för den genomsnittliga företagaren är en dag med mycket kundkontakt men med lite administration och myndighetskontakter.

– En angelägen fråga är hur småföretagares tidsanvändning kan optimeras så att de kan spendera mer tid på kundkontakter och kärnverksamheten och mindre tid på administrativt arbete och kontakt med myndigheter. Myndighetssverige har där en lång resa att göra gällande digitala lösningar. Men det handlar även om att göra myndighetskontakterna så angenäma som möjligt genom en hög grad av service och en uppskattande inställning till de som skapar våra jobb och skattekronor, säger Günther Mårder, vd på Företagarna.

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.