Svenska företagare har bäst livskvalitet

Personligt I ett nytt europaindex om livskvalitet som Swedbank och sparbankerna har tagit fram som ett mått för att mäta livskvalitet för företagare i Europa toppar Sverige. Detta framför sina kollegor i Norge, på Cypern och i Finland. Men den allmänna bilden av hur det är att vara företagare i Sverige framstår som betydligt mer negativ, och företagandet i Sverige är också bland det lägsta i Europa.

Svenska företagare har bäst livskvalitet

Svenska företagares inkomster ligger i den absoluta europatoppen. De arbetar inte mer än sina europeiska kollegor, och 85 procent av de svenska företagarna uppger att de har god eller mycket god hälsa visar det nya indexet från Swedbank och sparbankerna. Samtidigt är företagandet i Sverige bland det lägsta i Europa. Av samtliga sysselsatta i Sverige uppgår andelen företagare bara till cirka 10 procent, vilket är betydligt lägre än i de flesta europeiska länder.

– Det kan alltid diskuteras hur livskvalitet ska definieras. Men vår undersökning visar att det låga företagandet i Sverige inte kan förklaras av längre arbetsdagar, mer stress eller lägre inkomster. Vi vet också att de flesta dessutom är nöjda med sitt val att vara företagare, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank och sparbankerna.

Läs mer: Långa arbetsveckor för landets småföretagare

Samtidigt som företagarlivet i Sverige, utifrån objektiva kriterier, framstår som mycket bra i ett internationellt perspektiv, verkar den allmänna bilden vara betydligt mer negativ. En nyligen publicerad undersökning visade till exempel att enbart 54 procent av svenskarna såg företagande som ett bra karriärval. I Nederländerna, där företagandet är högt och ökande, var motsvarande andel 81 procent. En undersökning som Swedbank och sparbankerna låtit Sifo göra visar att enbart knappt 40 procent av svenskarna skulle rekommendera en nära vän eller släkting att bli företagare.

– Den lyckliga svenska företagaren verkar vara en väl bevarad hemlighet. Sverige behöver fler företagare som kan hjälpa till att lösa de stora samhällsutmaningarna, och det är bekymmersamt om bilden av hur det är att vara företagare hämmar nyföretagandet. Samhället har mycket att vinna på en mer rättvisande beskrivning av hur livet som företagare kan vara, menar Johan Kreicbergs.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.