7 steg för ett bättre självledarskap

Ledarskap Det ställs allt högre krav på eget ansvar och initiativtagande både på jobbet och i privatlivet. Då kan ett bättre självledarskap hjälpa dig på vägen. Författaren Nicolas Jacquemot på sju steg för ett bättre självledarskap.

7 steg för ett bättre självledarskap

Det talas allt mer om begreppet självledarskap i takt med att vårt arbetsliv förändras. När det blir allt vanligare med ett delegerat ansvar och större mandat på individnivå krävs att vi både kan planera och utföra vårt arbete själva.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Nicolas Jacquemot är doktorand i organisation och ledarskap vid University of Leicester, School of Business och jobbar även som kommunikationsrådgivare. Han blev nyfiken på begreppet självledarskap men upptäckte att det saknades bra böcker i ämnet. Då tog han saken i egna händer och fördjupande sig i forskningen och undersökte vilka nyckeldelar som är viktiga. Resultatet är hans bok ”Självledarskap, konsten att hitta rätt på jobbet” där han med avstamp i aktuell forskning ger verktyg, tips och övningar hur självledarskapet kan utvecklas i 7 steg.

I boken definierar han självledarskap som förmågan att ta ansvar, skapa handlingskraft och att kunna rikta sina ansträngningar på ett ändamålsenligt sätt. Både i stunden och mer långsiktigt.

– Det handlar om att kunna leda sig själv, i livet och på jobbet, för att uppnå personliga eller gemensamma mål, säger Nicolas Jacquemot. På många sätt har det nya arbetslivet drivit fram nödvändigheten att leda sig själv.

Han menar att självledarskap är något av en nödvändighet för att få individer, grupper och organisationer att fungera optimalt.

– På individnivå handlar det om att kunna strukturera sin vardag, planera sin utveckling och uppnå mål. På gruppnivå innebär det att medarbetarna känner till sina olika styrkor, delar värderingar och mål och vet hur de ska uppnå dem. När man har helhetsbilden är det lättare att förstå sitt eget bidrag.

I boken återkommer Nicolas Jacquemot till hur man som individ kan öva upp sina förmågor och han konstaterar att vi föds med vissa egenskaper men att alla beteenden går att förändra. Man behöver alltså inte leva med sina medfödda tillkortakommanden livet igenom?

Här är hans sju steg till självledarskap:

Steg 1, Självkännedom

Att lära känna sig själv, sina värderingar, önskningar och behov är grundläggande för ett gott självledarskap.

Steg 2, Självkontroll

Självkontroll är nödvändigt för att inte låta känslor och impulser styra våra handlingar och för att vi inte ska falla till föga av frestelser med kortsiktiga belöningar till förmån för långsiktiga mål.

Steg 3, Motivation

Motivation är en viktig nyckel för våra handlingar. Men vad som motiverar oss är olika och ibland kan vi tappa den. Genom att identifiera vad som skapar din inre (och yttre) motivation kan du själv påverka den.

Steg 4, Fokus

I självledarskapet behöver man fokus för att kunna prioritera och för att påbörja och fullfölja uppgifterna. Fokus krävs även för att kunna hantera distraktioner som skymmer sikten och gör att man skjuter upp saker.

Steg 5, Stresshantering

Vid stress är det svårt att planera, koncentrera sig och få struktur, vilket påverkar prestationerna. Att lära sig känna igen varningssignaler på stress och utveckla strategier för att hantera den är till stor hjälp för att leda sig själv.

Steg 6, Uthållighet.

Ihärdighet och uthållighet behövs för att vi ska kunna leda oss själva genom livet men också för att ta oss över hinder och att klara större motgångar. Att ha blicken fäst vid horisonten samtidigt som man lyckas hantera trubbel, trassel eller tomgång på väg mot sina mål är avgörande för självledarskapet.

Steg 7, Självbelöning

Att uppmärksamma och belöna sig själv är en viktig del i självledarskapet. Att vara snäll mot sig själv och ge sig själv små belöningar när man lyckats med sina ansträngningar är en viktig del i självledarskapet.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.