Så mycket ökade ersättningen till vd:arna

Personligt En ny rapport visar att under 2018 ökade ersättningen till vd:ar i företag på Nasdaq Stockholmsbörsen med 2,9 procent. Kartläggningen visar också att det skedde ett vd-byte i drygt 17 procent av bolagen under 2018.

Så mycket ökade ersättningen till vd:arna

Novare Pay Consulting har kartlagt ersättningar till vd, ledande befattningshavare och styrelser på Nasdaq Stockholmsbörsen i rapporten ”På tal om lön”. Där framkommer att median för den totala ersättningen till vd var 6,2 miljoner kronor för helåret 2018. Detta innebär en ökning med 2,9 procent jämfört med 2017. För ledande befattningshavare var medianökningen istället 1,9 procent.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Ersättningar till börsbolagens högsta beslutsfattare är fortsatt en av näringslivets mest debatterade frågeställningar. Historiskt var intresset främst kring ersättningspaketens storlek, men nu diskuteras allt från utformningen av rörlig lön till rimligheten att kvinnor i ledande ställning ofta tjänar mindre än jämförbara män, säger Erika Andersson, vd Novare Pay Consulting.

Läs mer: Helhetstänk viktigt vid vd:ns löneförhandling

Kartläggningen visar att närmare var femte börsbolag har bytt vd under 2018. Det är fortsatt högre jämfört med 2015 och 2016, men lägre än rekordåret 2017, då hela 21 procent av bolagen fick ny vd.

– Vi ser hur tålamodet tryter allt mer hos styrelse och ägare. Det beror delvis på ett uppskruvat tempo där vd:ar har kortare tid på sig att leverera resultat. Det kan också bero på att det är svårt att göra analyser kring vad uppdraget innebär när omvärlden ändrar sig så fort. Det som gäller idag kanske inte gäller imorgon. Det kräver nya och mer flexibla sätt att rekrytera vd:ar som inte alla rekryteringsfirmor klarar av vilket får som effekt att vd-omsättningen ökar, berättar Fredrik Hillelson, vd på Novare Executive Search.

Läs mer: Social kompetens lönar sig bättre än intelligens

Sett till könsskillnader visar rapporten att andelen kvinnliga vd:ar ökade med endast 0,1 procentenheter sedan undersökningen 2018, och uppgår nu till 8,6 procent med viss spridning mellan börsens listor. Det är fortsatt påtaglig skillnad mellan män och kvinnors totalersättning till kvinnors nackdel, både vad gäller vd och gruppen ledande befattningshavare.

Då rapporten endast kartlägger löneskillnaden mellan börsvd:ar innebär resultatet att kvinnor tjänar långt mindre än män för liknande arbete, något som hoppas kunna avhjälpas något av den nya lagstiftning om rapportering och godkännande av ersättningar i börsbolag som träder i kraft 2020.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.