Systemfel vid uppsägningar

Arbetsmiljö En ny rapport visat att 45 procent av de företagare som någon gång har sagt upp en medarbetare har angett arbetsbrist som officiell orsak när det egentligen har handlat om uppsägning på grund av personliga skäl.

Systemfel vid uppsägningar

Företagarna har släppt en ny rapport ”När arbetsrätt blir fel – Företagens syn på LAS” där denna siffra anges.

– Att 45 procent av de företag som har sagt upp på grund av arbetsbrist någon gång egentligen har velat säga upp på grund av personliga skäl visar tydligt på att regelverket är för krångligt och att företagen ofta byter grund för att lyckas med en uppsägning. Frågan är dock om vi ska ha ett regelverk som uppmuntrar till att ange en felaktig grund för uppsägningen, eller om vi ska fundera på hur LAS behöver förändras, säger Lise-Lotte Argulander, arbetsrättsjurist på Företagarna.

Läs mer: Konsten att hantera nödvändiga konflikter

Hon menar att både företagare och fack bidrar till att upprätthålla ett systemfel som grundar sig i en föråldrad lagstiftning.

Skälet till att företagare vill ändra uppsägningsgrund från personliga skäl till arbetsbrist beror på att uppsägningsgrunden för personliga skäl kan leda till långvariga och kostsamma processer för en småföretagare.

– En process för att säga upp en medarbetare på personliga skäl kan ta uppemot i snitt 17 månader, samtidigt som företagaren fortfarande behöver stå för medarbetarens lön under tiden. Även om du skulle vinna processen – vilket i princip är omöjligt i dagsläget – så får du ändå inte tillbaka månadslönerna, berättar Lise-Lotte Argulander.

Läs mer: Större risker i arbetsmiljön för tidsbegränsat anställda

Sex av tio småföretag har inte kollektivavtal.

– Att inte ha facket som motpart innebär en ökad svårighet att navigera i lagstiftningen för den som vill säga upp en medarbetare. Som enskild företagare är det svårt att ha kännedom om de informella sätt som fack och arbetsgivare brukar lösa uppsägningar på, konstaterar Lise-Lotte Argulander.

Hon menar att när en arbetsgivare har behov av att avsluta en anställning på grund av personliga skäl måste lagstiftningen, tidsåtgången, beviskraven och framför allt kostnaden vara förutsägbara och transparenta.

– Det är orimligt att som idag inte kunna veta i förväg om det går att säga upp en arbetstagare, hur lång tid det tar eller vad den slutliga kostnaden blir.

Företagare tycker att den viktigaste faktorn vid uppsägning på grund av arbetsbrist bör vara att få behålla nödvändig kompetens.

– Där är turordningsreglerna fortfarande stela. Framtidens arbetsmarknad behöver morgondagens regelverk, inte gårdagens. Företagarna vill se reformer som gör det enklare att kompetensutveckla och behålla medarbetare, och svårare att tvingas säga upp kompetenta medarbetare vid arbetsbrist. Detta är avgörande för att våra mindre företag ska kunna växa och utvecklas, men även för Sveriges konkurrenskraft, avslutar Malin Påhls Hansson, expert med ansvar för kompetensförsörjning hos Företagarna.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.