Våga blicka framåt

Så har vi startat den långa resan som det innebär att utveckla en ny tidning. Förra numret av Vd-tidningen, det första någonsin, är redan historia men uppmärksamheten vi fick genom positiva mejl, intervjuer i andra medier och förslag på saker att skriva om framöver tar vi nu med oss till nästa nummer. Starten gav också ett tydligt svar; det behövs en tidning för vd:ar fylld med nyttiga tips och råd. För som vd möter man hela tiden nya utmaningar i en snabbt föränderlig omvärld som innebär att man ständigt måste inta nya positioner för att vara framgångsrik, både internt och ute på den tuffa marknaden.

I det här numret listar vi exempelvis morgondagens sex marknadskrafter utifrån en rapport om den globala ekonomin. Eller låt oss hellre tala om sex nya krafter som skapar möjligheter till nya affärer. Låt mig ta två av dem, ”Kunden blir producent” och ”Business to business”, båda drivna av ny teknikutveckling. I bägge fallen handlar det om att företag lättare kan samarbeta med kunder och leverantörer, dels genom att ny teknik gör det lättare att samla in idéer i innovationsprocessen, dels genom att man med ny teknik kan nå fler köpgrupper i avlägsna områden.

Det gäller kort sagt att se framåt för att upptäcka nya möjligheter. Som av en tanke berör vi också i detta nummer den forskning som menar att man ofta sänker prestationen genom att gräva i det som varit. Idén är att tala om feedforward istället för om feedback. Det är så vi också vill se på vår nya tidningsprodukt som du har i handen. Målet är att alltid se framåt för att hjälpa landets vd:ar till ett ännu framgångsrikare ledarskap.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.