Vad får företagen att växa?

Affärerna Vad är det som får enskilda företag att utvecklas och växa? Det ska nu ett forskarlag vid Linköpings universitet undersöka. Under 2,5 år ska forskarna följa 25 olika tillväxtföretag.

Vad får företagen att växa?
Tidigare erfarenheter visar att Navigatormodellen är framgångsrik för företag som vill växa. Foto: Adobe Stock

− Gruppen mindre etablerade företag med tillväxtpotential utanför storstäderna är ett område där det saknas såväl stöd som kunskap. Trots att de kan bidra till regional utveckling och tillväxt, säger Charlotte Norrman, biträdande professor och verksam på avdelningen för Projekt, innovation och entreprenörskap (PIE) vid Linköpings universitet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Hon noterar att det mesta av de stödjande åtgärderna till företag i dag satsas på nystartade företag och speciellt sådana som knoppas av från våra universitets- och forskningsmiljöer.

− En hel del stöd kanaliseras även till storföretagen – till exempel etableringsstöd.

Nu ska hon undersöka den här typen av etablerade, mindre företag och deras väg framåt − tillsammans med PIE-kollegan och biträdande universitetslektorn Jeanette Engzell samt företagsutvecklaren och entreprenören Anette Rhudin.

För några år sedan startade Anette Rhudin ett utvecklingsprogram − Navigator Scaleup − för små och medelstora företag som vill växa. Konceptet som startades i en inkubator inom Region Värmland, har varit framgångsrikt för de deltagande företagen, bland annat när det gäller hållbart strategiskt arbete och ökad lönsamhet.

− Navigator är ett program där företaget får personligt stöd i form av en resursgrupp på fyra personer. Vi kallar dem kallar navigatorer och de har olika kompetenser och erfarenheter inom entreprenörskap och ledarskap. De är alltid två män och två kvinnor, eftersom vi har noterat att jämställdhet är en framgångsfaktor. Under två år skapar bolaget och navigatorerna en struktur för att skapa tillväxt och innovationskraft, säger Anette Rhudin.

Tappar andan

En del små och medelstora bolag som har etablerat sig kan tappa entreprenörskapsandan och innovationskraften med tiden.

− Vi har sett det tidigare. Det kan vara företag på landsbygden som har sin tydliga kundkrets och som driver verksamheten lite som man alltid har gjort, beskriver Jeanette Engzell.

Tidigare erfarenheter visar att Navigatormodellen är framgångsrik för företag som vill växa. Modellen har bland annat prisats på Europanivå. Men exakt vad det är som skapar framgången är inte tydligt analyserat och beskrivet.

− Vi vill följa bolagen och med stöd av entreprenörskapsrelaterade teorier analysera deras utvecklingsprocesser. Baserat på det vill vi hitta gemensamma nämnare och identifiera, samla in kunskap om och utveckla nyttiga modeller och verktyg för hållbar tillväxt, säger Charlotte Norrman.

Följeforskning

Det handlar om så kallad följeforskning vilket också kan beskrivas som löpande utvärdering (on-going evaluation) av ett projekt eller en process inom en organisation, företag eller myndighet. Forskarna kommer att inhämta information genom intervjuer, deltagande observationer och litteraturstudier.

− Den här typen av forskning ska främst bidra till utveckling, lärande och samverkan. Vi räknar med att projektet ska mynna ut i en rapport där vi kan peka ut ett antal framgångsfaktorer och metoder för att utveckla entreprenörskap och intraprenörskap i små och medelstora företag, säger Jeanette Engzell.

Genom att följa företagens utveckling och förankra deras berättelser teoretiskt samt presentera dem på ett populärvetenskapligt sätt så kan kunskapen bli till nytta för andra entreprenörer. Meningen är att forskarna ska ta fram beskrivningar av praktikfall som kan ge insikt och inspiration. De ska också analysera och belysa betydelsen av bland annat jämställdhet, mångfald och intraprenörskap.

− Vi vill också skapa kunskap som stödsystemet kan dra nytta av. Och bidra till den akademiska kunskapen om entreprenörskap inom små- och medelstora företag, eftersom vi ser att forskningen är eftersatt på det här området, säger Charlotte Norrman.

Projektet har tilldelats drygt 2,8 miljoner kronor från Kampradstiftelsen, och medfinansieras av Linköpings universitet med drygt 220 000 kronor. Det ska pågå i 2,5 år.

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.