Ny vecka, ny vd-fråga

Veckans vd-fråga Kultur och värderingar bräcker traditionella värden som hög lön vid rekrytering. Så svarade ni i den senaste vd-frågan. Nu har vi lagt upp en ny fråga på sajten – hur klär du dig, vd?

Ny vecka, ny vd-fråga
Nej, det är inte hög lön som avgör kampen om talangerna, tror ni. Foto: Adobe Stock

Vad är den enskilt viktigaste faktorn för att lyckas med rekryteringen? Den frågan ställde vi i Veckans vd-fråga. Svaren fördelade sig ganska jämnt mellan följande två svarsalternativ: rätt kommunikation, och en attraktiv företagsprofil som står för värderingar och en kultur som tilltalar de sökande. Tillsammans fick dessa två svarsalternativ mer än sex gånger så många röster som traditionella värden som hög lön, förmåner och så vidare.

Det svarar också ganska bra mot de studier som gjorts efter pandemin, som visar att dagens talanger delvis söker andra värden än bara en trygg och välavlönad anställning. Under rubriken”Competing in the new talent market” skrev McKinsey-konsulten Katy George i Harvard Business Review 2021 att:

Organisationer omprövar hur de rekryterar, utvecklar och behåller talang. De måste göra det eftersom pandemin har accelererat tre redan existerande trender bland medarbetare: sökandet efter mening; önskan om flexibilitet; och takten på teknologisk omvandling. Medarbetare tar alltmer med sig en ny uppsättning värderingar, behov och önskemål till arbetsplatsen, och arbetsgivaravtalet förändras som ett resultat, grundläggande och permanent.

Hon menade att företag som vill kunna konkurrera om arbetskraften behöver göra ett antal förändringar för att lyckas – som att sträva efter en inkluderande kultur, inte en kultur som medarbetarna måste sträva efter att passa in i.

Nu handlar Veckans vd-fråga om stil. Närmare bestämt: finns det speciella vd-färger i klädseln, eller får vd:n blomma ut i vilka färger och mönster som helst?

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.