Forskning visar: Så mår du, vd

Vd-rollen Det är tufft på toppen. Så hur mår svenska vd:ar egentligen? Överraskande bra, visar en unik forskningsstudie, som dock avslöjar att när vd:n drabbas av mental ohälsa – då står avgången för dörren.

Forskning visar: Så mår du, vd
Hälsa, särskilt mental hälsa, korrelerar med utnämning till vd nästan lika mycket som kognitiv förmåga. Foto: Adobe stock

Vi vet att vd-jobbet kan vara väldigt stressade. Pressen som följer med ansvaret och utsattheten kan påverka både den mentala och fysiska hälsan. Men samtidigt ger vd-rollen mycket autonomi, och vanligtvis en god lön. Både autonomin och ekonomin är positivt korrelerade till hälsa berättar tidigare forskning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Så hur mår Sveriges vd:ar? Joacim Tåg är professor i nationalekonomi vid Hanken och programdirektör vid Institutet för näringslivsforskning i Stockholm. Han har tillsammans med forskarkollegorna Matti Keloharju och Samuli Knüpfer analyserat ett unikt material bestående av anonymiserade registerdata för 40 000 vd:ar samt resten av Sveriges hela befolkning, som fått bilda jämförelsegrupp för vd:arna i studien.

Skillnad mellan större och mindre bolag

Studien visar att vd:ars hälsa är god, framför allt mentalt. Forskarna kunde också se att personer runt vd:n, som tagit sig upp till toppen i företaget, har en hälsa som inte nämnvärt skiljer sig från vd:ns. Det tar forskarna till intäkt för att vd-uppdraget inte har någon negativ effekt på hälsan.

– Vi ser inte att vd-utnämningen har haft någon effekt på den mentala eller fysiska hälsan. Det är ingen skillnad mellan vd:n och andra i företaget som skulle kunna bli utnämnda till vd. Det tolkar vi som att har man tagit sig så nära toppen så att man skulle kunna bli vd, då klarar man trycket, säger Joakim Tåg.

Joacim Tåg är programchef för forskningsprogrammet Företagens Konkurrenskraft på IFN och gästande professor i nationalekonomi vid Hanken i Helsingfors. Han har undervisat i företagsfinansiering på Handelshögskolan i Stockholm och varit Fulbright Scholar vid New York University.

Forskarnas slutsatser är att det krävs god hälsa för att klara en vd-karriär. Men de ser skillnader mellan vd:ar för stora och mindre bolag, där storbolags-vd:arna generellt har bättre hälsa.

– Vi tolkar det som att urvalsprocessen är svårare för att bli vd för ett storbolag. Kraven är större än för ett mindre bolag och man måste ha haft en väldigt arbetsintensiv karriär och dessutom tur för att ta sig till ett toppjobb i ett stort börsbolag. Det gör att den mentala och fysiska hälsan är bättre.

Vd:ns hälsa påverkar företagsstyrningen

Och visst ser man i undersökningen att även vd:ar har hälsoproblem. En av tolv vd:ar har till exempel någon mental hälsodiagnos.

– De är inga supermänniskor. Man kommer inte undan att ju äldre man blir, desto större hälsoproblem får man. Och vd:ar tenderar att vara mycket äldre än medelsvensken. Det är ju en position man uppnår i slutet av sin karriär, understryker Joacim Tåg.

Vilka är de vanligaste fysiska och psykiska diagnoserna bland vd:ar?

– Depression och ångest är vanliga mentala diagnoser som en av tolv vd:ar lider av. De är vanliga i populationen, men också bland vd:ar. Bland de fysiska är det högt blodtryck, problem med magen, höga halter av blodfetter, och hjärt- och kärlsjukdomar och liknande som är de absolut vanligaste. En tredjedel av alla vd:ar lider av dessa.

En slutsats han drar av undersökningen är att det är viktigt att ta hand om hälsan, både sin egen och medarbetarnas. Kanske kommer nästa vd att rekryteras i skikten under nuvarande vd, och därför ligger det i företagets intresse att värna hälsan för de potentiella kandidaterna.

För vad man också ser är att när vd:n drabbas av ohälsa, då är ofta slutet nära.

– Man lämnar positionen snabbare om man har mentala eller fysiska hälsoproblem, säger Joacim Tåg.

Vd:ars hälsa är en faktor som påverkar företagsstyrningen, och studien visar att lönsamheten påverkas negativt i mindre företag om vd:n får problem med hälsan. Det är en viktig aspekt att överväga när man studerar företagsledning och beslutsfattande på hög nivå menar Joacim Tåg.

– Om vd:n får hälsoproblem, så kan det vara bra att ha en plan nedskriven. Man bör ha tänkt igenom hur man agerar i en sådan situation så att det inte spiller över på lönsamheten.

Fakta

Några huvudresultat från studien

Studien ”CEO Health”, publicerad i The Leadership Quarterly, undersöker sambandet mellan vd:ars hälsa och företagsstyrning. Forskarna analyserar data från 28 kohorter i Sverige och fokuserar särskilt på vd:ars mentala hälsa. Några huvudslutsatser och intressanta resultat:

  • Tre olika förklaringar analyserades: Betydelsen av hälsa för att bli vd, betydelsen av att vara vd för hälsan, och betydelsen av hälsa för att avgå som vd. Hälsa, särskilt mental hälsa, visade sig korrelera med utnämning till vd nästan lika mycket som kognitiv förmåga. Dessa resultat tyder på att god hälsa kan vara viktigt för att nå toppen av näringslivet.
  • Vd-hälsa som en viktig faktor: Studien visar att vd:n har bättre mental och fysisk hälsa än medelsvensken och undersöker tre olika förklaringar till detta: betydelsen av hälsa för att bli vd, betydelsen av att vara vd för hälsan, och betydelsen av hälsa för att avgå som vd.
  • Utnämningar till vd positionen: Hälsa, särskilt mental hälsa, korrelerar med utnämningar till vd nästan lika mycket som kognitiv förmåga.
  • Vd-jobbet i sig är inte avgörande för hälsan: Det finns ingen skillnad i hälsa mellan de som utnämns till vd och de vd-kandidater som inte utnämndes, en tid efter utnämningen. Att gå i pension påverkar inte heller hälsan markant.
  • Hälsa viktigt för att sitta kvar: Studien visar att dålig hälsa, särskilt dålig mental hälsa, är korrelerad med att vd:n avgår. Associationen mellan mental hälsa och att vd:n avgår är hälften så stor som associationen mellan lönsamhet och att vd:n avgår.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.