Konsten att kommunicera när krisen kommer

Kiskommunikation För en vd är det viktigt att agera på rätt sätt gentemot media. Om detta inte sköts på rätt sätt tär det på förtroendekapitalet, trovärdigheten och minskar möjligheten att rekrytera nya medarbetare.

Konsten att kommunicera när krisen kommer

Som vd bedöms man inte enbart utifrån det inträffade utan framför allt efter hur hen hanterar den uppkomna situationen och bemästrar sin kriskommunikation.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Hans Uhrus, som är en erfaren rådgivare i kommunikation, och är kommunikationsdirektör hos spelföretaget LeoVegas, ger här sju råd till vd:ar om kriskommunikation.

1 Förberedelse

Krisen kommer förr eller senare. Var förbered genom att ha en krisplan med innehållande kriskommunikationsplan. Bestäm vilka personer som ska ingå i krisgruppen och vem som är talesperson.

2 Var tillgänglig och ta initiativet

Svara alltid på medias och andras frågor. Även om du inte har något att berätta eller någon ny information så är det bättre att säga det och att tala om när och hur du kommer att framföra ny information.

3 Fakta och snabbhet

Ta fram fakta om det inträffade och berätta det du vet. Beskriv det inträffade och var ärlig. Agera snabbt och behåll initiativet i kommunikationen.

4 Be om ursäkt

Om ni har gjort fel ska du be om ursäkt, skyll aldrig ifrån dig.

5 Åtgärder

När ni konstaterat vad som skett – redovisa utförligt vad som har inträffat och vilka åtgärder som ni genomför för att lindra skadan och för att den inte ska inträffa igen.

6 Intern information

Ofta informerar man den egna personalen för lite. Håll dem löpande informerade om vad som sker. Även här är det viktigt att ha en kontinuerlig information, även om det för tillfället inte finns något nytt att berätta.

7 Extern hjälp

Krishantering är komplext och alltid krävande. Ofta får du ett tunnelseende som begränsar ditt agerande. Det kan vara svårt att objektivt bedöma situationen utifrån ett utifrånperspektiv. Med extern expertis får du råd i hur du ska agera och vilka åtgärder som du ska prioritera. Du kan ta del av andras erfarenheter och kunskap och ibland behöver den egna organisationen avlastning eller förstärkning i operativa insatserna.

Medias makt och möjligheter är stora. Ett felaktigt inslag eller reportage kan allvarligt skada trovärdigheten och även kraftigt sänka bolagets värdering. Genom att förstå och behärska medierelationer och kriskommunikation kan man genom proaktivt agerande och kunskap undvika eller minska risken för felaktig publicitet och dåligt rykte.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.