Utan strategi ingen succé på sociala medier

Sociala medier Svenska vd:ar är inga höjdare sett ur ett världsperspektiv när det gäller att nå ut på sociala medier. Det finns en stor osäkerhet blad dem om hur dessa ska användas på bästa sätt. Första steget ut på den tunna isen är att skapa en strategi.

Utan strategi ingen succé på sociala medier

Cecilia Victoria Kärrberg är digital entreprenör och driver tillsammans med Jenni Laapotti Digitalsnack, en social mediebyrå och podd som ger företag tips och råd kring hur de ska hantera social medier.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Hon konstaterar att nå ut på sociala medier blir allt svårare för företag då fler trängs om utrymmet i flödet och den organiska räckvidden ständigt sjunker.

– Sociala medier är fortfarande ett ganska nytt sätt att marknadsföra sig via. Många vd:ar måste förhålla sig till ett ständigt förändrande medielandskap och anpassa resurser i spenderad tid, kompetens och ekonomiska medel, konstaterar hon.

Cecilia Victoria Kärrberg betonar vikten av att uppdatera sin strategi ofta.

Och svenska vd:ar är inte speciellt aktiva på sociala medier. I PR-nätverket Ecco:s internationella studie om vd:ars närvaro på sociala medier halkade svenska toppchefer 2019 ner från 11:e plats 2017 till 14 plats.

I toppen återfinns Frankrike där vd:arna är mer än dubbelt så aktiva som svenska vd:ar på sociala media. USA som ligger på plats 5 är ändå det land där vd:arna har flest följare. Etta bland dem är Apples vd Tim Cook som har 11,7 miljoner följare på Twitter. På LinkedIn leder Microsofts högsta chef Satya Nadella med 6,9 miljoner följare.

Ecco:s studie visar att bara fyra av vd:arna i de 20 största företagen i Sverige finns på Twitter och flest följare har Hexagons vd Ola Rollén. Sju av företagsledarna för de 20 största svenska bolagen har ett aktivt LinkedIn-konto.

– I Sverige använder vd:arna främst LinkedIN medan twitter inte är speciellt populärt. De yrkesgrupper som använder LinkedIn mest är It- och kommunikations- samt finansbranschen och politiker. Det är fler män än kvinnor som nyttjar LinkedIn, och vanligast är det bland männen i åldern 36-45 år, berättar Cecilia Victoria Kärrberg.

Inlägg med olika syften

Hon betonar vikten av att man som vd sätter upp en strategi för sociala medier

– Det underlättar enormt mycket i det dagliga arbetet och resultatet blir mycket bättre om man tillsammans satt upp ett tydligt mål med sin social medie-närvaro.

Hon delar upp strategin i sex olika områden: Mål& syfte, målgrupp, kanaler, innehåll, planering och analys.

– Olika inlägg kan och bör också ha olika syften. Ingen tycker om för många och för säljiga inlägg, men det är också bra att berätta var kunder kan köpa produkten. Syftena kan variera mellan att skapa engagemang, att vara varumärkesbyggande eller att driva till köp, säger Cecilia Victoria Kärrberg.

Att skapa engagemang gör att kunder och följare känner sig delaktiga i innehållet.

– Varumärkesbyggande handlar om att skapa ett starkt varumärke och ett förtroende bland följarna medan för att driva till konverteringar krävs att målgruppen är tillräckligt varm för att vara mottaglig för nästa steg.

Vilken kanal som bör väljas påverkas av vilket innehåll som finns att tillgå och vilken målgrupp man vill nå.

– Generellt finns de äldre målgrupperna på Facebook och LinkedIn och de yngre finns på Instagram, Snapchat och YouTube.

Inte bara text

Hon konstaterar att överlag ger bild mer engagemang än text, och video ger mer engagemang än bild.

– Det vi ser fungerar sämst är inlägg på sociala medier som endast innehåller text. Men texten har en kraftfull ingrediens om den presenteras med en tilltalande bild eller video som får användaren att stanna till. Det är i texten vi kan skapa engagemang och guida läsaren vidare.

Cecilia Victoria Kärrberg betonar vikten av att både ledningen och medarbetarna får stort utrymme i sociala medier.

– Det personliga trumfar mer och mer varumärket och företaget i sig. Att låta medarbetare få ta plats i innehållet samt kommunicera i egna kanaler om företaget anses mer äkta.

Det gäller också att uppdatera sin strategi ofta.

– Den sociala mediebranschen förändras så ofta att man regelbundet behöver göra ändringar i strategin för att hänga med i svängarna. Det är också viktigt att följa upp nyckeltal och aktiviteter varje månad.

Youtube är giganten

Hon konstaterar att om man som vd vill nå unga människor så är det Youtube som gäller.

– Alla under 26 år finns på Youtube som är giganten bland video- och streamingtjänsterna men som också räknas in bland sociala medier eftersom kanalen tillåter användarna att kommunicera direkt med varandra genom text, bild och ljud, berättar Cecilia Victoria Kärrberg.

Facebook fortsätter vara det största sociala nätverket även om det dagliga användandet av plattformen planat ut. Andelen personer som skriver egna inlägg på plattformen har också minskat en del.

Den största gruppen Twitteranvändare i Sverige är 16-25 år gamla och Instagram fortsätter att växa i alla åldersgrupper

– Här sker den största ökningarna bland äldre.

Användningen av Pinterest ökar i Sverige och de som använder Pinterest mest är i åldersgruppen 26 -35 år

En utveckling som ligger Cecilia Victoria Kärrberg lite extra varmt om hjärtat är podcasts.

– Poddlyssningen har ökat rejält de senaste åren. Det är vanligast att lyssna på podd i åldern 16-35 och kvinnor lyssnar oftare än vad män gör, avslutar hon.

Fakta

5 tips för att som vd lyckas nå ut på sociala medier

  1. Sätt sociala medier på agendan!
  2. Följ upp nyckeltal och aktiviteter varje månad.
  3. Låt medarbetare och ledning få ta stor plats i företagets sociala medier.
  4. Var ödmjuk – det är svårt att hänga med
  5. Ta in extern hjälp för att sätta en tydlig plan och strategi.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.