Empatiska chefer avgörande i tider av oro

Coronabloggen Många medarbetare känner en oro i kristider. Allan Nygaard, vd Talentsoft ger svaret på vilka krav som ställs på chefer i Coronakrisen i sin krönika.

Empatiska chefer avgörande i tider av oro
Allan Nygaard betonar vikten av att visa mjuka förmågor i kris.

För att som chef lyckas leda sin verksamhet och sina medarbetare under en kris finns det en avgörande framgångsfaktor – att skapa tillit och lugn genom att använda sina mjuka färdigheter. Att kunna interagera, samarbeta och att anpassa sig till nya situationer.

En färsk Sifo-undersökning från Talentsoft visar att de egenskaper som medarbetare främst efterfrågar från sina chefer är:

• Ger frihet under ansvar – visar tillit

• Är rak och tydlig

• Vågar ta beslut

• Är duktig på att kommunicera

Att utveckla mjuka färdigheter som emotionell intelligens och att ha förmågan att förmedla kunskaper och leda andra, är viktigare än någonsin.

Bra ledare måste kunna få medarbetare att förenas bakom ett gemensamt syfte. En ledare med mjuka färdigheter visar även ett ”avsiktligt lugn”, förmågan att även i stunder av oro utstråla ödmjukhet istället för hjälpslöhet. En annan viktig mjuk färdighet är att visa tillit till sina medarbetare och för situationen. En chef måste visa tilltro till att företaget kommer att hitta ett sätt att ta sig igenom krisen. Samtidigt måste det framgå att ledningen är väl medveten om osäkerheten som krisen skapar och att nya initiativ för att möta utmaningarna redan har inletts.

Att vara rak och tydlig är A och O för ledare i kriser. Var tydlig med vad du vet, vad du inte vet och vad du gör för att ta reda på mer information.

Ledare måste även agera med beslutsamhet. Synlig beslutsamhet skapar en känsla av förtroende för ledare och det motiverar även medarbetarna att fortsätta söka efter lösningar på de utmaningar som organisationen står inför.

Det som är allra viktigast under en kris är dock att visa empati och förståelse för hur varje medarbetare känner och vill bli bemött.

Ledare som inte lyckas visa sina mjuka färdigheter under tider av oro riskerar att förlora sina medarbetares tillit och minska deras drivkraft att tillsammans hitta lösningar för de utmaningar som organisationen står inför. Dessutom är risken stor att känslan av oro istället förstärks ytterligare.

I dessa tider av oro är chefens mjuka färdigheter viktigare än någonsin.

Allan Nygaard,

Nordenchef på Talentsoft

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.