Så kommunicerar du som vd kring Corona

Coronabloggen Nu, om någon gång, behöver just du synas som vd! Både på intranätet med inlägg men också via direktkommunikation. Men det går väl inte nu i dessa Corona-tider, tänker du. Men jo visst går det, säger jag, och här kommer några tips kring vad du som vd kan tänka på i din kommunikation med anledning av Corona.

Så kommunicerar du som vd kring Corona

Våga fronta. Tänk bara på talet till nationen från statsministern, det hade tidigare skett 1992 när Lasermannen härjade och efter mordet på Anna Lindh 2003 och nu. Så detta är således ett extraordinärt tillfälle och där behöver också du fronta och synas inför alla medarbetarna i er organisation. För det är just nu du som ledare behöver vara närvarande och visa att du har förståelse för att situationen är tuff.

Maria Frändegård är bloggare hos Vd-tidningen.

Inge lugn. Då många känner sig oroliga och rädda är det därtill viktigt att du inger lugn och trygghet. Om ni kommer behöva kommunicera något som ger andra signaler ska det kommuniceras ut av någon annan än dig. Därför är det bra att göra en rollfördelning av vem som kommunicerar ut vad. Men din roll är att vara den stabila ledaren som inger trygghet och förtroende.

NÄR

Kommunicera, kommunicera och kommunicera. I vanliga fall kanske ni har ett års-hjul då du kommunicerar till ledarna eller medarbetarna. Men just nu är situationen mer lik en kris- eller förändringssituation. Därför måste ni skapa nya strategier för när du som VD bör kommunicera. Och från och med nu är det viktigt att du kommunicerar ofta och frekvent.

HUR

Kommunicera i bild. Du bör kommunicera i olika former, gärna fysiskt, men just nu p.g.a. läget, så är det inte möjligt, däremot är det möjligt att du kommunicerar via rörlig bild, såsom Skype, Teams, inspelad film, osv. Detta helst till alla medarbetarna – så de får se dig och höra dig kommunicera direkt. Det gör att du bl.a. säkerställer vissa budskap, riktlinjer mm och sedan kan dina ledare ta kommunikationen vidare till sina team och diskutera det du sagt. Hämta frågor och feedback, och återkomma uppåt i hierarkin så ni får mer information att bygga på.

Men vi har ingen dyr filmutrustning eller råd att låta någon göra film åt oss säger du. Men då undrar jag om någon i din organisationen äger en I-Pad – kanske du själv? Ja, för då ska du ta med den och använda den. Skriv ner vad du vill säga, ha pappret framför dig som stöd. Det är helt okay. Men läs inte innantil utan memorera så du kan använda pappret just somstöd. Kan du ta allt i en tagning så slipper du klippa, men annars så får du ta fler omtagningar och använda ett av alla mycket enkla redigeringsprogram som finns.

Men då säger du att det kan ju inte bli någon vidare kvalité det där med I-Pad. Och då svarar jag att dina medarbetare kommer bli mycket gladare åt att de ser och hör dig än bekymra sig över kvalitén. Och en bild säger mer än tusen ord därför är det viktigt att de hör att vissa saker kommer direkt från dig. Så ta steget ur garderoben och börja filma!

Kommunicera i ljud. Du kan välja att kommunicera via ljud, såsom via telefon-konferenslösning där alla, eller ledarna kan ringa till. Detta är ett komplement och ersätter inte det visuella. Men kan i alla fall göra att dina medarbetare får höra dina formuleringar i denna situation. Vilket är ovärderligt.

Kommunicera skriftligt. Du bör också kommunicera frekvent via intranätet eller mail om ni inte har ett intranät. Exemplevis i form av en ”VD-blogg”, ”CEO-letter”, eller ”VDs kommentarer” etc. Och har du inte haft det innan är det hög tid att börja med det nu. Har du någon duktig kommunikatör kan de också kolla texten efteråt. Men gör ni det i en form av exempelvis en blogg kan du sväva ut mer fritt med orden och där behöver inte allt vara lika språkligt korrekt och du kan publicera själv så snart du hinner.

VAD

Kommunicera allas värde. Alla vill veta att det de gör är viktigt och att de ingår i något större och mer meningsfullt för världen. Därför är en av de centrala delarna i din kommunikation att påminna medarbetarna om varför företaget finns och vilket värde varje medarbetare ger. Och hur viktigt varenda medarbetares insats är för att få helheten att gå ihop.

När vi är isolerade och försöker arbeta på distans är det lätt för medarbetarna att glömma varför de gör vad de gör. Genom att formulera vår tacksamhet ökar vi medarbetarnas engagemang och kan också förbättra produktiviteten och främja proaktiviteten.

Var personlig men inte privat. Det är helt okay att i dessa tider också visa att du är mänsklig. När? Jo när du ska kommunicera kan du gärna inleda med något personlig för hur dagen, morgonen, gårdagen har varit för dig, och din familj. Varför då? Jo för att medarbetarna ska kunna identifiera i det dig och det du säger och kunna relatera sig till detta. Att vara öppen och ärlig krävs för att uppfattas som en trovärdig ledare och genom att agera så ”you walk the talk” – och detta är något att eftersträva. Dessutom är detta ännu en byggsten du kan använda för att bygga upp ditt förtroendekapital, vilket är viktigt i en förändrings- och kris situation.

Visa lösningsfokus. Så samtidigt som du visar att du är mänsklig i exemplen måste du också visa att du är en ledare på jobbet. Att du och din ledningsgrupp outtröttligt letar efter en lösning. Att ni tänker på både nuet och framtiden. Att ni tar fram en färdplan. Ett tips kan vara att döpa färdplanen, och kanske sätter ni en tidsgräns på färdplanen, exempelvis ”Our 90-days Roadmap” där ni planerar för hur ni hanterar krisen och era affärsprioriteringar.

Post-Corona. Men det är snart också dags att planera efter krisen ”Post-Corona”. Så snart ni kan ska du alltså redan börja smaka på att börja kommunicera ”vad som händer efter”. Detta kan också vara ett bra sätt att byta fokus lite på medarbetarna så de inte bara ser den gigantiska Tsunamin i horisonten utan att det faktiskt finns ett hav av åtgärder som också måste tas itu med efter detta.

Och du ska också se till att en ”recovery-plan” måste tas fram för hela verksamheten.

Och oavsett hur det känns nu så kan faktiskt vårens ”Corona-organisationer” faktiskt föra med sig positiva efterspel. En kan vara att miljön som på grund av minskat resande faktiskt fått sig en liten återhämtningspaus. Och då dina ledare efter några månaders famlande faktiskt upptäcker att de kunnat leda sina team på distans – kan ju få en positiv mersmak som gör att ni fortsättningsvis kommer ha fler som jobbar hemifrån.

Maria Frändegård
Vd och seniorkonsult kring kris- och förändringskommunikation, Govert.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.