Har ledarskap ett genus?

Ledarskap I ett examensarbete vid Högskolan Väst i Trollhättan har Melissa Noura och Sally Al Hasbani undersökt om ledarskap har ett genus. Deras slutsats är att så inte är fallet. Men de konstaterar att män av biologiska skäl har ett kroppsspråk och egenskaper som ger en bild av manlig dominans inom ledarskap till skillnad från kvinnor. ”Möjligen kan detta vara därför som kvinnor har svårare att uppnå ledarpositioner än män”, skriver de.

Har ledarskap ett genus?

Efter genomförd undersökning där studenterna tagit del av ledares erfarenheter och föreställningar via djupintervjuer och jämfört med tidigare forskning drar de slutsatsen att ledarskap inte direkt har ett bakomliggande genus. Det visar sig i deras studier att ledarskap är personlighetsbaserat där det skiljer i egenskaper, värderingar och attityder. Detta för att alla är olika som individer och värderar olika. Samtidigt använder sig både manliga och kvinnliga ledare av egenskaper som klassas maskulint respektive feminint.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Anledningen till att Melissa Noura och Sally Al Hasbani genomförde studien var att de sett att det råder ojämlikhet i könen i antalet ledarskapsbefattningar.

Fokus i deras studie har legat på genusperspektivet där de framhäver jämställdhet, ledarskap, egenskaper, föreställningar, maktpositioner samt kvinnliga och manliga ledarroller.

De kom fram till att ledare som är verkställande inom organisationer, inte upplever att ledarskap är könsbaserat ur deras synvinkel. Istället är ledarskap personlighetsbaserad och skiljer endast i egenskaper, värderingar och attityder.

Däremot behandlas enligt studenterna ledarna olika ur kundernas perspektiv. ”Detta på grund av att samhället skapar fördomar som framställer kvinnliga ledare som opassande för ledarrollen”, menar Melissa Noura och Sally Al Hasbani.

De konstaterar slutligen att i jämförelse med 1970- talets syn på ledarskap har mycket förändrats och ”utvecklats i goda banor idag” men att det inte är jämställt mellan antalet manliga och kvinnliga ledare i det svenska samhället än idag.

”Men både intervjuade ledare och statistik påvisar att vi är på väg mot ett mer jämställt Sverige med mindre fördomar mot kvinnligt ledarskap”, skriver Melissa Noura och Sally Al Hasbani.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.