Kommuner har brist på aktivt företagande

Affärerna Småföretagarnas Riksförbund har i olika undersökningar funnit att ju fler vuxna invånare i en kommun som är aktiva jobbskapare, ”företagsamma”, desto lägre tenderar arbetslösheten vara.


Kommuner har brist på aktivt företagande
Mycket kan göras på lokal nivå för att göra företagandet mera attraktivt. Foto: Adobe Stock.

I Småföretagarnas nya rapport ”Företagsamma” konstateras att en procent högre andel företagsamma är länkad till 1,3 procentenheter lägre andel inskrivna arbetslösa. Särskilt utrikes födda och unga gynnas av de jobbmöjligheter som fler företagsamma bidrar med. Bland utrikes födda är sambandet hela 3,2 procentenheter lägre andel inskrivna arbetslösa. 

– För att skapa en bättre arbetsmarknad är en rimlig ambition att minst var tjugonde vuxen i landets kommuner ska vara en jobbskapare, det vill säga 5 procent av dem som bor i en kommun ska driva företag. En del kommuner i landet klarar sig riktigt bra i det här avseendet medan andra ligger klart efter. I kommuner där 5 procent eller fler av de vuxna invånarna är jobbskapare, finns goda förutsättningar för en dynamisk arbetsmarknad, säger Nima Sanandaji, utredare och rapportförfattare till rapporten Företagsamma. 

Inte så lönsamt

Att vara företagare är många gånger inte så lönsamt som folk i allmänhet tror. Den genomsnittliga företagaren mitt i karriären jobbar nära 6 timmar mer per vecka än den genomsnittliga anställda personen. Nära en fjärdedel av företagarna kan inte ta ut en sammanhängande semester på ens en vecka under sommaren, eftersom byråkratin tar så mycket tid i anspråk. I inget av de svenska länen vill en majoritet av företagarna utöka sina verksamheter om det innebär att de också behöver anställa fler. I exempelvis Stockholms län är det bara 34 procent av företagarna som vill växa med fler anställda.

– Mycket kan göras på lokal nivå för att göra företagandet mera attraktivt. Till exempel att stärka tryggheten med kommunala ordningsvakter, att underlätta offentlig upphandling och ha mera företagsvänligt bemötande från kommunala tjänstemän. Vi menar att ett tydligt problem är bristen på målbilder. Ambitionen att var tjugonde vuxen ska vara en jobbskapare är inte enkel att nå, men viktig för att skapa bestående förbättringar på arbetsmarknaden och lyfta kommunens ekonomi, säger Peter Thörn, förbundsordförande Småföretagarnas Riksförbund.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.