Det psykologiska kapitalet ger bättre prestationer.

Det psykologiska kapitalet ger bättre prestationer.
Thomas Dimming är krönikör på Vd-tidningen.

Som vd är du ytterst ansvarig för att ditt företag skapar så bra resultat som möjligt. De resurser du har till ditt förfogande är inte bara företagets ekonomiska kapital. Du har även företagets relationskapital, det vill säga alla de relationer som finns till kunder och andra intressenter såsom leverantörer och potentiella medarbetare. Dessutom finns ert strukturkapital, det vill säga företagets upparbetade kunskap och processer som gör er effektiva. Till sist, men inte minst, har du möjlighet att skapa nya resultat genom att höja prestationsnivån bland medarbetare för att öka lönsamhet, få bättre kvalitet och öka kundlojaliteten.

Vad visar då forskningen kring verksamhetsutveckling när det gäller att höja prestationsnivåer? Svaret återfinns i forskningen kring det ”psykologiska kapitalet”, det vill säga graden av följande fyra tillstånd bland medarbetare på företaget: hoppfullhet, självförtroende, motståndskraft och optimism. Dessa fyra faktorer, när de stärks, leder bevisligen till mätbart bättre prestationer.

Hoppfullhet – vägen och viljan framåt

Den första delen av det psykologiska kapitalet som går att utveckla är hoppfullhet. Ju mer medarbetare känner sig hoppfulla kring att faktiskt kunna åstadkomma nya resultat, desto mer kommer de anstränga sig för att lyckas. Därför är det så avgörande för ledare erbjuda engagerande mål, tydliga vägar dit och planer för att hantera eventuella hinder på vägen.

Självförtroende – tron på sina förmågor

Den andra delen av det psykologiska kapitalet är i vilken grad medarbetare känner sig rustade och kompetenta att klara av de utmaningar som strävan efter de nya resultaten innebär. Genom att säkerställa att medarbetare får använda sina styrkor och får ett förtroende att klara av sina arbetsuppgifter utan onödig kontroll så kommer prestationsnivåer bevisligen att öka.

Motståndskraft – att resa sig snabbt efter ett fall och stärkas av motgångar

Medarbetares motståndskraft att klara motgångar kan stärkas genom trygghet att få stöd från hjälpsamma kollegor och möjlighet till återhämtning efter stressiga perioder. Dessa faktorer kan ledare främja genom att investera sin egen tid och uppmärksamhet i ett närvarande ledarskap.

Optimism – framtiden är full av möjligheter!

I den mån medarbetare präglas av ledare att leta efter alla positiva signaler kring möjligheter och lär sig att betrakta motgångar som tillfälliga, så ökar prestationsnivåer. Optimism handlar inte om att vara naiv, utan att välja att leta efter det positiva i omvärlden och leta efter lösningar snarare än problem. Detta synsätt kan ledare i mycket hög grad spridas inom ett företag, lika väl som det motsatta kan bli normen.

De företag och ledare som får medarbetare som uppleva mer hoppfullhet, självförtroende, motståndskraft och optimism kommer att ha bättre möjligheter att skapa nya resultat. Svårare än så är det inte!

Fakta

Fakta Thomas Dimming

Thomas Dimming har över 20 års erfarenhet med att stödja ledare och ledningsgrupper med att skapa en mer engagerad kulur. Han är idag rådgivare och föreläsare.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.