Positiv förstärkning ger en mer engagerad kultur

Krönikan Som vd är du förmodligen väldigt känslig för beteenden som vittnar om ett lågt engagemang. När du ser att medarbetare börjar slarva med arbetsuppgifter, ducka ansvar, korta ner sina arbetstider och missköta kundrelationer blir du upprörd. Med all rätt.

Positiv förstärkning ger en mer engagerad kultur
Thomas Dimming är krönikör i Vd-tidningen.

Som vd är du förmodligen väldigt känslig för beteenden som vittnar om ett lågt engagemang. När du ser att medarbetare börjar slarva med arbetsuppgifter, ducka ansvar, korta ner sina arbetstider och missköta kundrelationer blir du upprörd. Med all rätt. Du vet ju dessutom att dåliga beteenden kan smitta av sig och till och med bli normen. Du vill rätta till problemet med dåliga attityder och vanor genom att markera i ord och handling vad som inte är ett accepterat beteenden. Genom tillsägelser och feedback till medarbetaren som uppvisar fel beteenden så skapar du en bättre kultur tänker du.

Men, modern neuroforskning visar att det mest effektiva sättet att bygga en engagerad företagskultur inte är att tillrättavisa dåliga beteenden, utan att förstärka rätt beteenden så de smittar. Istället för att leta efter fel så leta istället aktivt efter vem som gör det rätt. Sannolikheten att fler börjar uppvisa eftersträvansvärda beteenden såsom frivilligt ansvarstagande, egna initiativ, hjälpsamhet och proaktiv problemlösning ökar i takt med att dessa beteenden får positiv uppmärksamhet.

Så, istället för att vara på jakt efter vilka beteenden som behöver tillrättavisas, rikta ditt fokus mot att uppmärksamma, bekräfta och uppskatta rätt beteenden. Med avsiktliga och metodiska sätt att bygga kultur genom ett fokus på rätt beteenden så kan du lyckas få med dig den viktigaste medarbetare: genomsnittsmedarbetaren. Vad hen har för attityder och beteenden är kort och gott er kultur.

Det finns undersökningar som visar att cirk 70 procent av medarbetare i Sverige upplever att de sällan eller aldrig får höra sin chef säga ”tack”. Nyckeln till att skapa en engagerad kultur genom positiv förstärkning är tydlighet och frekvens. Några tips på hur du kan jobba med positiv förstärkning får du här:

Var på ständig jakt efter det rätta

Rätt beteenden förtjänar att uppmärksammas direkt. Genom att tacka och lyfta fram positiva exempel i vardagen skapas tydlighet kring vad som eftersträvas. Detta gör genomsnittsmedarbetaren sugen på att också få uppleva tacksamhet och beröm. Frisättandet av dopamin i hjärnans belöningscentrum skapar ett sug efter fler liknande upplevelser.

Var specifik

Ett alltför generellt tack eller beröm ger långt mindre effekt än att tacka eller berömma på ett specifikt sätt. Istället för att säga ”tack för en bra insats”, säg ”tack för att du tog dig tid att kontakta kunden en extra gång för att reda ut den otydlighet vi upplevde i beställningen”.

Bygg systematik

Regelbundna insatser i formella sammanhang, till exempel i månadsbrev, konferenser, möten och på intranätet skapar momentum. Skapa till exempel nya rutiner på möten med en check-in kring vilka beteenden som man uppskattat senast.

Kort och gott blir det roligare att jobba om vi uppmuntras att göra rätt istället för att bli tillsagda när vi gör fel. När vi mår bättre så presterar vi bättre.

Fakta

Fakta Thomas Dimming

Thomas Dimming har över 20 års erfarenhet med att stödja ledare och ledningsgrupper med att skapa en mer engagerad kulur. Han är idag rådgivare och föreläsare.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.