5 principer som präglar Sveriges bästa företag

Framgångsrikt företagande Henrik Eriksson, professor vid Chalmers Tekniska Högskola, har sett att det finns fem principer som är gemensamma för Sveriges bästa verksamheter. Dessa principer vägleder människor och verksamheter i hur de ska tänka, fatta beslut och agera.

5 principer som präglar Sveriges bästa företag
För att företagets önskade resultat ska uppnås behöver verksamhetens syfte brytas ned i arbetssätt.

De fem principerna som Henrik Eriksson funnit i sin forskning och som han presenterar i sin bok ”Sveriges bästa verksamheter” är:

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

1. Vi är behovs- och syftesdrivna.

2. Vi har värdeskapande processer och nätverk.

3. Vi leder.

4. Vi är motiverade.

5. Vi förbättrar.

– Tillämpningen av dessa principer påverkar också resultaten som verksamheten får. Rätt tillämpning av principerna kan göra alla verksamheter bättre, säger Henrik Eriksson.

Henrik Eriksson betonar att företaget bör de se till att vara behovs- och syftesdrivna och att allt de gör i verksamheten är strömlinjeformat, integrerat med verksamhetens syfte och fokus.

Han konstaterar att om inte dessa principer är på plats kommer företagets verksamhet inte att bli en av de bästa i Sverige.

– Verksamheter behöver fokusera på alla fem principerna samtidigt. Principerna behöver vara integrerade i allt de gör hela tiden. Det går inte att börja arbeta med den första principen för att bocka av den och därefter ta den andra principen.

Vi är behovs- och syftesdrivna

Den första principen är att företaget måste vara behovs- och syftesdrivet.

– För att företagets önskade resultat ska uppnås behöver verksamhetens syfte brytas ned i arbetssätt. Detta betyder att man ska sluta göra många saker som görs idag, speciellt i delar av verksamheten som inte bidrar till verksamhetens syfte och fokus, säger Henrik Eriksson.

Det innebär att företaget behöver sluta göra alla icke-prioriterade och oviktiga aktiviteter. Istället bör de se till att vara behovs- och syftesdrivna och se till att göra allt i verksamheten strömlinjeformat och integrerat med verksamhetens syfte och fokus.

– Med medarbetarna närmare kärnverksamheten kan mängden administration och den byråkratiska geggan minska och skapa ett större fokus på det viktiga.

Henrik Eriksson betonar att företaget måste komma till insikten om att kunden är viktigast.

– Det innebär att de i allt som görs ständigt har dem som man är till för i åtanke, i alla stora och små beslut och beteenden. Att ständigt göra det man kan för att deras krav, behov och förväntningar ska bli uppfyllda nu och i framtiden, säger Henrik Eriksson och betonar att man bör titta mindre på kvartalsrapporterna och mer på kundernas behov.

Han har också sett att det är bättre med förändringar av verksamheten som en evolution än som en revolution som sker över en natt.

– Med små steg kommer man längst, menar Henrik Eriksson.

Vi har värdeskapande processer och nätverk

Den andra principen är att ha värdeskapande processer och nätverk.

– Man behöver förstå att värdet för dem företaget är till för skapas av ett nätverk av aktörer och aktiviteter. Inget företag är en isolerad ö. Genom att förstå värdeskapandet kan man utveckla processer med korta ledtider, hög kvalitet och låga kostnader.

Allt företaget behöver göra är att utgå från kunden och de behöver se till att utveckla och ha värdeskapande processer och nätverk för dem.

– Företaget måste sluta arbeta ad hoc och att släcka bränder, och i stället systematisera sitt arbetssätt. Tiden bör vara förbi att göra på olika sätt varje gång. Utan reflektion och förbättring.

Vi leder

Den tredje principen är att leda och fortsätta riva pyramiderna.

– För att verksamheten ska kunna utvecklas och förbättras behöver de som har mandat och helhetsansvar visa vägen i besluten och genom sitt agerande. Vi leder innebär att högsta chefen och alla chefer i verksamheten aktivt arbetar för att organisationen ständigt ska bli bättre, säger Henrik Eriksson och betonar att detta långsiktiga engagemang även måste inkludera ägarna.

Vi är motiverade

Den fjärde principen handlar om motivation, skapa förutsättningar för engagemang för och utveckling av verksamheten.

– Vi kan inte fortsätta att göra på det sätt som vi alltid gjort. Alla medarbetare behöver agera utifrån vad som är bäst utifrån verksamhetens syfte och för kunden nu och i framtiden.

Det innebär att man måste göra jobbet i dag, men också få fler att bli motiverade att utveckla arbetssätten för en bättre verksamhet i morgon.

Vi förbättrar

Den femte och sista principen är att förbättra.

– Många behöver i större utsträckning sluta att bara kartlägga och analysera. Företagen måste se till att förbättra. Man behöver minska antalet rapporter och utredningar i sin verksamhet. Vad som krävs är förbättringar som ger ökat värde för kunden.

Han konstaterar att även en liten förbättring bidrar till att stärka en förbättringskultur som gör att nästa förbättring åstadkoms lättare, och nästa förbättring efter den blir ännu bättre.

– Man kan sammanfatta det hela som att bra företag är bra på att bli bättre, avslutar Henrik Eriksson

Fakta

15 punkter för bättre verksamheter

 1. Börja förbättra nu.
 2. Öka förbättringskompetensen i hela verksamheten.
 3. Sluta styra och börja leda.
 4. Förbättra ständigt hela värdeskapandet.
 5. Prata om verksamhetens syfte och varför.
 6. Sluta demotivera människor.
 7. Minska dokumentationen, analyserna, enkäterna och kartläggningarna.
 8. Eftersträva enkelhet och transparens i allt.
 9. Skapa självstyrande individer och grupper.
 10.  Prata ständigt om alla kunders nuvarande och framtida behov.
 11.  Samverka och samarbeta över enhets- och organisationsgränser.
 12.  Våga prova och experimentera fram nya lösningar.
 13.  Skapa en utmärkt arbetsmiljö och utmärkta arbetsförhållanden.
 14.  Lär av andra hela tiden.
 15.  Minska administrationen, staberna och byråkratin.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.