Robotar på frammarsch inom svensk industri

Robotar Robotarna är på snabb frammarsch in i svensk industri, bland annat till följd av att allt fler företag ser över sina leverantörskedjor och flyttar hem tillverkning. Sverige har nu den näst högsta robottätheten i Europa.

Robotar på frammarsch inom svensk industri
Det blir allt fler robotar i svensk industri. Foto: Stock adobe.

Inte minst pandemin under det senaste året har satt fokus på nödvändigheten av att stärka det som på engelska brukar benämnas ”supply chain resilience”, alltså motståndskraften i leverantörskedjorna mot faktorer som kan vara svåra att styra över.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Det är ingen tvekan om att krisen bidragit till ökad instabilitet i leverantörskedjorna. Tidigare var det naturligt att ”outsourca” delar av tillverkningen för att få ned kostnaderna. Det är inte lika självklart längre, konstaterar Ivan Obrovac, expert och rådgivare på Tillväxtverket.

Robotlyftet

Ivan Obrovac har lång erfarenhet av robotisering, bland annat som chef inom ABB Robotics, Volvo CE och AQ Group. Numera arbetar han som industriell expert på Tillväxtverket och är en del i teamet som leder Robotlyftet.

Ivan Obrovac, expert och rådgivare, Tillväxtverket.
Ivan Obrovac, expert och rådgivare, Tillväxtverket. Ivan Obrovac, expert och rådgivare, Tillväxtverket.

Robotlyftet genomförs under 2018 – 2021 av Tillväxtverket på uppdrag av regeringen. Budgeten är på 68 miljoner kronor och syftet är att fler små och medelstora företag ska få insikt om möjligheterna och förståelse för nyttan med robotisering för att öka sin konkurrenskraft.

Hittills har över 400 företag tagit del av aktiviteterna inom ramen för programmet. De företag som deltar kan få ett finansiellt stöd på upp till 150 000 kronor för att genomföra fördjupade analyser, utbildning och andra åtgärder inför en planerad automatisering.

Trendbrott

Ivan Obrovac kan se en tydlig utveckling där allt fler företag tar hem hela eller delar av tillverkningen och utför den i egen regi med hjälp av robotar och andra automatiseringslösningar. Det framgår även av en rapport från Swira, Swedish Industrial Robot Association.

Under 2019 installerades 1 423 industrirobotar i Sverige, vilket är en ökning med 13 procent efter två års negativ utveckling. Sverige ligger därmed på femte plats i världen och andra plats i Europa när det gäller robottäthet med 277 robotar per 10 000 anställda efter Tyskland (346), Japan (364), Sydkorea (855) och Singapore (918). Genomsnittet i världen ligger på 113 robotar.

Mer kundorderstyrt

En faktor som bidrar till det ökade intresset är övergången från massproduktion till kundorderstyrt och korta produktlivscykler. Det kräver att företagen har tillgång till en flexibel produktionsapparat som snabbt kan ställa om utifrån förändrade behov. Då är det en fördel om produktionen kan förläggas på nära håll – helst inom de egna väggarna.

Kina som länge fungerat som ”världens fabrik” har därmed börjat tappa i konkurrenskraft och svenska företag börjar istället titta på andra alternativ, menar Ivan Obrovac.

– Det har delvis att göra med det geografiska avståndet och de tidsödande transporterna. Samtidigt har de politiska riskerna ökat och lönekostnaderna gått upp. En robotisering minskar både kostnaderna och känsligheten i leverantörsledet, konstaterar han.

Demografisk utveckling

Ett annat skäl till att allt fler företag nu börjar snegla på en automatiseringslösning med hjälp av robotar har med den demografiska utvecklingen att göra. Med en åldrande befolkning kan det på sikt bli svårt att fylla upp industrin med arbetskraft.

– De yngre är heller inte lika intresserade som förut av att satsa på ett traditionellt jobb inom industrin, säger Ivan Obrovac. Men med ökat teknikinnehåll och robotar som utför de monotona momenten har industrijobben goda förutsättningar att bli mer utmanande och stimulerande.

Säkra kvaliteten

Ivan Obrovac betonar vikten av att företagen ser över sina leverantörskedjor och utvärderar möjligheterna att automatisera för att säkra kvaliteten.

– Det handlar om överlevnad. Om svensk industri inte utnyttjar den teknik som finns kommer vi att halka efter i den internationella konkurrensen. Det är naturligtvis positivt att intresset för robotar ökar. Men fortfarande finns det mycket mer att göra, sammanfattar han.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.