Sverige på topp-10-listan över starkast nationsvarumärken

Varumärke Sverige som varumärke står sig starkt. I Nation Brands Index 2020 hamnar Sverige liksom förra året på plats nio av 50 länder. Den svenska coronastrategin verkar heller inte ha påverkat den positiva Sverigebilden, visar undersökningen.

Sverige på topp-10-listan över starkast nationsvarumärken
Svenska coronastrategin har inte påverkat Sverigebilden negativt. Foto: Stock Adobe.

Det är undersökningsföretaget Ipsos som årligen genomför Nation Brands Index (NBI) där man mäter styrkan i 50 länders nationsvarumärken. Studien bygger på enkätundersökningar med 20 000 respondenter i 20 panelländer, däribland Sverige, som får svara på sammanlagt 23 frågor inom de sex kategorierna export, samhällsstyre, kultur, befolkning, turism och immigration/investeringar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

USA och Frankrike faller

NBI 2020 visar att samma tio länder som förra året placerar sig i topp bland de starkaste nationsvarumärkena.

Tyskland hamnar för sjätte gången på första plats och Kanada återfinns liksom förra året på plats tre. Storbritannien har däremot stigit två placeringar, från fjärde till andra plats, och får landets högsta placering sedan mätningarna började 2008.

USA och Frankrike faller mest av de tio högst rankade länderna. USA från plats sex till tio och Frankrike från plats två till fem. Kina står dock för det största fallet, från plats 23 till plats 35.

Sveriges styrkor

Sverige rankas på plats nio och behåller därmed den placering som vi haft sedan 2018. Sveriges styrkor finns framförallt inom kategorierna samhällsstyre och immigration/investeringar, där vi rankas på plats tre respektive fem. Sveriges relativa svagheter finns däremot inom kultur och turism, med en ranking på plats 15 respektive 14.

Högst rankas Sverige av respondenter i Tyskland (plats två), följt av Frankrike (plats sju), Kina (plats sju) och Ryssland (plats sju). Däremot får Sverige lägst ranking av respondenter i Indien (plats 15), Storbritannien (plats 13) och Sydkorea (plats 13).

Undersökningen visar också att Sverige är relativt välkänt runt om i världen. 67 procent av respondenterna uppger att de känner till Sverige, medan 31 procent anger att de endast känner till Sverige till namnet. Ju högre kännedom man har om Sverige, desto mer positivt inställd är man till landet.

Flera förklaringar

Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet (SI), pekar på flera förklaringar till att Sverigebilden är så god och att varumärket Sverige står sig starkt.

– En av de drivande faktorerna är att man uppfattar det svenska samhället och samhällsstyret som jämlikt och att medborgarnas fri- och rättigheter respekteras. Vi ser också att man upplever Sverige som ett land som bidrar på ett positivt sätt internationellt. Det avser exempelvis Sveriges arbete med klimatfrågor och vårt bidrag till att reducera fattigdomen i världen, säger hon i en kommentar.

Svenska coronastrategin

Den svenska coronastrategin tycks heller inte fått några negativa konsekvenser för Sverigebilden. SI har följt rapporteringen om Sverige under pandemin.

– Den har varit både djup och omfattande, men verkar hittills inte i någon större omfattning ha påverkat bilden av Sverige hos allmänheten i andra länder. Tyskland är exempelvis ett av de länder som varit mindre positivt till Sveriges hantering av coronapandemin, men det tycks inte ha påverkat hur tyskarna ser på Sverige generellt, konstaterar Madeleine Sjöstedt.

Fakta

10 länderna med starkast varumärke.

 1. Tyskland
 2. Storbritannien
 3. Kanada
 4. Japan
 5. Frankrike
 6. Italien
 7. Schweiz
 8. Australien
 9. Sverige
 10. USAKälla: Nation Brands Index (NBI) 2020.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.