Ordlista för avslut av tjänst

Medarbetare Uppsagd, varslad eller avskedad? Den juridiska innebörden skiljer sig mycket, så försäkra dig om att du behärskar terminologin runt avslut av tjänst.

Ordlista för avslut av tjänst
Foto: Adobe Stock

Dåliga tider tvingar fram funderingar på om man verkligen kan behålla all personal. Men rätten att avsluta en anställning regleras av Lagen om anställningsskydd, och den är både tydlig och bestämd runt ordvalen. Om en anställd behöver sägas upp på grund av arbetsbrist är det just så du ska formulera saken, inte att personen ska ”avskedas”.

Att uttrycka sig fel i dessa sammanhang kan få konsekvenser. Se alltså till att du behärskar termerna innan du använder dem. HR-företaget Simployer har satt ihop en ordlista för avslut av anställning:

Fakta

Ordlista för avslut av tjänst

Underrättelse: Underrättelse om uppsägning eller avsked delges 14 eller 7 dagar innan den anställde faktiskt avsluts genom det ena eller det andra förfarandet.

Varslas: I samma veva som underrättelsen sker, varslas ev. fackförbund om detsamma (om den anställde ej är med i facket sker inget varsel i juridisk mening).

Arbetsbrist: Den som sägs upp p g a arbetsbrist görs det p g a organisatoriska skäl.

Varsel: Varsel kan bli aktuellt även vid uppsägning p g a arbetsbrist – men då gentemot Arbetsförmedlingen.

Personliga skäl: Den som sägs upp på personliga skäl görs det p g a omständigheter som kan härledas till den anställde personligen och där detta lett till att den anställde inte fullgjort sina skyldigheter enligt anställningsavtalet.

Avskedas: Den som avskedas har GROVT åsidosatt sina åtaganden mot arbetsgivaren och ska därför skiljas från sin anställning med omedelbar verkan.

Det sistnämnda är trots allt en kraftfull och ganska ovanlig företeelse varav det kan uppstå omfattande missförstånd om begreppet används på fel sätt.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.