De tre elementen i en sund teamkultur

Teamprestation Kulturen i teamet har stor inverkan på prestationen. Varje ledare vet att de måste bygga en stark teamkultur, men vad innebär det rent faktiskt? Här är de tre byggstenarna du måste känna till.

De tre elementen i en sund teamkultur
Med psykologisk trygghet i botten står teamet starkt. Foto: Stock Adobe

I en artikel i Harvard Business Review sammanfattar organisationspsykologen och författaren David Burkus de tre nyckelelement som forskningen menar att man måste slå extra vakt om för att främja teamprestationen på bästa sätt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Psykologisk trygghet. Känner sig teammedlemmarna trygga med att uttrycka sig själva, vågar de uttrycka frågor eller oro, vågar de vara oense med varandra och göra misstag? När det råder psykologisk trygghet är medarbetarna mer benägna att agera, framföra åsikter och uttrycka oro innan ett fel har uppstått.

Gemensamma mål. Alla bör förstå hur deras egen expertis och ansvar bidrar till teamets totala prestation och dess plats inom det bredare organisatoriska sammanhanget.

Prosocialt syfte. Att känna till syftet med sitt arbete räcker inte; medarbetarna vill också veta vem deras arbete tjänar. När teammedlemmarna vet att de gör ett värdefullt bidrag till världen och producerar arbete som påverkar andra positivt, så känner de ett ”prosocialt syfte”, det vill säga att de bidrar till att gynna andra eller samhället som helhet. Detta i sin tur driver kollektivt fokus och motivation.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.