Modellen som effektiviserar chefsutveckling

Kompetensutveckling Ett sätt att möta kompetensbristen är att utveckla sina egna chefer och teamledare. Men hur ska lärandet bli av maximal nytta? Här är en lärmodell som har blivit populär för chefsutveckling.

Modellen som effektiviserar chefsutveckling
Foto: Stock Adobe

Kompetensutveckling har en avgörande betydelse i en affärsmiljö som ständigt förändras. Men kan dina medarbetare använda sina färdigheter på ett effektivt sätt i alla sammanhang?

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

70/20/10-modellen är utvecklad för att säkerställa att dina chefer får rätt blandning av lärande och tillämpning. Modellen bygger på forskning av den svenska psykologiprofessorn Anders Ericsson, som fann att medveten övning är avgörande för att utveckla toppresterare. Den delar upp läroprocessen i tre delar:

10 procent formell undervisning: Denna del av lärandestrategin innebär att investera i strukturerade utbildningsupplevelser som fokuserar på specifika färdigheter, som workshops, kurser och utbildningsmoduler.

20 procent socialt lärande: Detta är lärandet som sker när vi exponeras för andra, till exempel genom interaktioner med mentorer, coacher eller kollegor. För att dra nytta av denna 20% kan du inrätta ett mentorskapsprogram eller ett program för kollegialt lärande för att hjälpa anställda att lära av sina kollegor. Regelbundna teambyggande aktiviteter kan också främja en kultur av kontinuerligt lärande och hjälpa till att förbättra färdigheter.

70 procent lärande i arbetsflödet: Detta innebär att lära sig på jobbet genom verkliga erfarenheter och uppgifter. Till exempel kan anställda förbättra sina problemlösningsfärdigheter genom att arbeta med komplexa projekt eller sina kommunikationsfärdigheter genom att förbereda sig för att hålla en presentation. Regelbundna feedbacksessioner kan också hjälpa anställda att reflektera över sin prestation och vad de har lärt sig, samt identifiera områden för förbättring.

/

Källa: Harvard Business Review

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.