nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Bobo af Ekenstam och Pär Lager Foto: Jon Flobrant, Björnhult.

Förändringsdriven omvärldsanalys en viktig framgångsfaktor

Förändringshastigheten i världen har förmodligen aldrig varit snabbare än vad den är idag på grund av den tekniska utvecklingen. För en vd gäller det därför att kunna vara en bra förebild när det gäller viljan att förändras.

En förklaring till att förändringshastigheten ökar är att informationsspridningen ökar.

– Dagens digitala och globala värld gör att informationen sprids snabbare, och därför genereras fler och snabbare förändringar än tidigare. Det är anledningen till att många upplever att allt går så rasande fort i dagens komplexa samhälle och att det är svårt att hänga med, säger företagsrådgivaren Pär Lager.

Sverige har varit snabb med digitaliseringen men när det gäller nästa stora paradigmskifte AI, menar att svenskarna inte varit lika alerta.

– Här ligger både Kina och USA långt före oss med forskning och utveckling, fortsätter han.

För att hänga med i svängarna gäller det bland annat att kunna göra bra omvärldsanalyser.

– På senare år har många svenska organisationer startat omvärldsanalysprojekt utan att lyckas, man har försökt en period och sedan lagt ner sina initiativ och enheter.

Andra har fortsatt men upplevt att det som kommit ut från arbetet med omvärldsanalys varit svårt att dra nytta av eller mindre meningsfullt.

– Samtidigt har behovet av just förändring och utveckling ökat, det har kanske aldrig varit större och viktigare än nu, betonar Pär Lager.

Förändringsprincipen

I boken ”Förändringsprincipen” hävdar han och omvärldsanalysexperten Bobo af Ekenstam att problemet är att den dominerande modellen för att arbeta med omvärldsanalys är fel.

– Den bygger på gamla uppfattningar som inte rimmar med dagens utmaningar och förutsättningar och måste uppdateras radikalt.

Pär Lager och Bobo af Ekenstam poängterar att lösningen ligger i att skapa en kultur i organisationen som präglas av förändringsdriven omvärldsanalys.

– Tiden är förbi när endast chefer kan leda arbetet med omvärldsanalys och förändring. Man måste få omvärldsanalys att fungera som ett effektfullt beslutsunderlag för alla medarbetare. Då kan man fatta fler och snabbare beslut, baserad på vassare kunskap, och implementera förändringen på ett effektivt sätt så att man inte enbart uppnår organisationens visioner och mål, utan också rollen som en ständig förnyare och förebild, säger Pär Lager.

Han menar att man med hjälp av förändring och omvärldsanalys kan skapa ett attitydskifte, där kunskap efterfrågas naturligt.

– Det leder till en positiv, stimulerande och konkurrenskraftig organisationskultur präglad av nyfikenhet och förändringsvilja. En sådan kultur drar till sig kvalificerade medarbetare som vill utveckla och utvecklas. Det finns en stor glädje i att arbeta i en miljö där förändring och utveckling är det naturliga.

En av de största utmaningarna

Förändringsprincipen som de lyfter fram handlar om att förändra sin verksamhet i harmoni med omvärldens förändringar.

– Att förstå och agera i takt med omvärldens förändringar är viktigt för ledare, medarbetare och hela organisationer idag.

Pär Lager konstaterar att det finns flera utmaningar med arbetet med förändringar.

– För det första är förändringar och behoven av dem svåra att upptäcka. För det andra är det utmanande att bestämma, att prioritera vilka förändringar företaget ska genomföra och när. För det tredje är det en stor utmaning att omsätta förändringarna i praktisk handling och en ännu större att verkligen nå positiva resultat i arbetet.

Han berättar att ledande experter och forskare brukar ange att cirka två tredjedelar av alla förändringsprojekt misslyckas. Till dessa misslyckade projekt kan också läggas alla de projekt som av olika anledningar inte ens startas.

– Vi ser att arbetet med omvärldsanalys i organisationer helt enkelt inte fungerar. I dagens snabba förändringstempo går det inte att bara springa snabbt, man måste veta varför och åt vilket håll man ska springa för att lyckas, avslutar Pär Lager.

Pär Lagers och Bobo af Ekenstams framgångsfaktorer för förändringsdriven omvärldsanalys:

• Tänd fyr.

• Definiera spelplan och spelregler.

• Behov av förändring.

• Planerade förändringar.

• Efterfrågad omvärldsanalys.

• Fler och snabbare beslut.

5 konkreta tips som stimulerar en kultur präglad av omvärldsanalys och förändring:

1. Första punkten på alla beslutsmöten: Omvärlden.

2. Presentera en idé varje månad som kan utveckla verksamheten.

3. Föreläsa för varandra en gång per månad.

4. DYI-labs – ge alla lite tid att testa nya saker.

5. Ställ dig själv alltid frågan ”Kan motsatsen också vara sann”?

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Akta dig för chefer som skriker åt sina barn

Krönika

Brukar du notera hur människor behandlar, pratar med eller pratar om, sina barn? Det kan vara en god indikation på med vilket anslag de också bemöter, eller kommer att bemöta, sina medarbetare. Föräldraskap är intimt förknippat med ledarskap. Föräldraskap ÄR i många dimensioner ledarskap. Skillnaden ligger kanske i att i föräldraskapet lägger man oftare bort […]

Digitalisering suddar ut gräns mellan arbete och familjeliv

I en ny studie som forskare vid tre svenska universitet gjort visas att den ökade användningen av digital teknik på ett grundläggande sätt påverkat organisering av arbete och i förlängningen även arbetsförhållanden i dagens arbetsliv. Utvecklingen har bidragit till att tidigare tydliga gränser mellan arbete och övrigt liv suddats ut.

5 tips till en ny chef

Med chefsrollen följer många nya uppgifter och nya utmaningar att bita i. It-företaget Flex Applications har sammanställt 5 tips till en ny chef.

Mejl – elak tidstjuv eller viktig kommunikationskanal?

Mejl är ett kommunikationsverktyg som alla vd:ar använder på olika sätt. Men det gäller att hantera mejlen på rätt sätt så att man inte drunknar i sin mejlbox. Att införa en mejlpolicy i företaget kan vara ett bra sätt att få ordning på torpet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här