4 punkter innan du säljer ditt företag

Ägarfrågor Ha ordning och reda och koll på juridiken redan innan det kommer ett erbjudande om att köpa ditt företag. Annars riskerar du att göra en sämre affär – och i värsta fall drar sig kunden ur.

4 punkter innan du säljer ditt företag
Tänk igenom alla delar innan du går in i säljprocessen. Foto: Adobe Stock

Att det kan bli aktuellt att sälja sitt företag och hur det i så fall ska gå till är en naturlig fundering att ställa sig någon gång under sitt yrkesverksamma liv. Ändå är det många som inte frågar sig det förrän processen är igång.

– Det kan handla om en försäljning eller en så kallad exit, att man blivit till åren och vill föra verksamheten vidare eller axa på musklerna och bygga något nytt. Det handlar inte alltid om att man avslutar sin resa, säger Martin Ahlbeck, legal rådgivare på konsultföretaget Pwc.

Förberedelse A och O

När det kommer till små och mellanstora företag är det inte ovanligt att man ställs inför en affär med plötslig varsel. Om man får ett erbjudande innan man har alla juridiska delar klara för sig kan processen bli onödigt jobbig.

– Ju mindre förberedd man är desto mer komplex blir processen. Det blir en jobbigare resa att ta sig igenom försäljningen helt enkelt, säger Martin Ahlbeck.

Först och främst handlar det om att ha ordning och reda, se till att alla avtal finns dokumenterade i skrift och gärna digitalt arkiverade så att de är lätta att hitta.

Sedan handlar det om att tänka igenom hur försäljningen påverkar alla inblandade. Vill man ha kvar sin operativa roll i bolaget eller inte, om det finns delägare, är alla överens om hur en försäljning ska gå till, och ska alla delar av bolaget säljas? Det handlar om att identifiera alla legala risker.

Lev upp till förväntningarna

Om man inte är förberedd kan det få konsekvenser. Enligt Martin Ahlbeck finns det ofta en relativt hög förväntning på att det ska vara ordning och struktur från början, då den som köper ett företag ofta är mer rutinerad än vad den som säljer är.

– Det kan bli praktiska konsekvenser, dels diskussioner om priset men det kan också ha betydelse för om köpet blir av eller inte. Köparen kan få kalla fötter om det inte är den ordning i företaget som man har föreställt sig.

Tips

4 saker att tänka på

  • Ordning och reda – det är den mest grundläggande stenen för att underlätta försäljningsprocessen. Alla avtal ska vara skriftliga och digitalt arkiverade.
  • Tänk igenom innan – ha svar på alla frågor från köparen redan innan processen inleds.
  • Var insatt – att sätta sig in i avtalen och vara medveten om innehållet ger ett tryggare och mer professionellt intryck.
  • Ta hjälp – en transaktionsrådgivare eller legal rådgivare kan hjälpa dig att gå igenom och kontrollera att alla nödvändiga delar är på plats.

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.