Sex boktips du inte får missa

Läsvärt Hårda klappar som kan läsas i ett sjok, du blir både allmänbildad och klok. Öppna ett fönster med nya perspektiv, till exempel den om Björn Wahlroos näringsliv!

Sex boktips du inte får missa
Foto: Juha Törmälä

Näringslivstoppen om finansvärldens inre krets

Titel: Regnmakarna – Ett slags dagböcker 1992–2001
Författare: Björn Wahlroos
Förlag: Förlaget

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Nu kommer fortsättningen på den finlandssvenske finansmannen Björn ”Nalle” Wahlroos memoarer som gavs ut 2021. I den här delen berättar han om sina hektiska arbetsår under 1990-talet som vd för investeringsbanken Mandatum – år som präglades av en djup ekonomisk kris i Finland och millennieskiftets internetbubbla. Han ger en inblick i näringslivstopparnas inre krets, redovisar och analyserar alltifrån förhandlingar och beslut till hur kända släkter i både Sverige och Finland lyckats med att förvalta sin förmögenhet eller inte.

Bli expert på digitala framföranden

Titel: Bli ditt skarpaste jag – i digitala möten, framför kameran och på jobbet
Författare: Michaela Henning
Förlag: Egenutgivning/Digibook

I ett e-boksformat med både text och video kommer här en praktisk guide för att lyckas ta fram ditt bästa jag i olika arbetsrelaterade situationer. Michaela Henning är filmare, regissör och skådespelare och har samlat kunskap och erfarenheter som är användbara för alla som arbetar hemifrån, på sitt kontor eller någon annanstans. Det handlar om att bli mer bekväm framför kameran och få kontroll över hur du framstår i videomöten. Du får tekniska såväl som fysiska och praktiska tips, och boken innehåller filmer som fördjupar och kompletterar innehållet. Läses enkelt i ett e-boksprogram som stödjer EPUB-format, till exempel det som finns i mobilen eller Thorium Reader (för dator och laptop).

Släpp kontrollen och skapa ett öppet klimat

Titel: Psykologisk trygghet: Att välkomna den som utmanar. Så skapas en modig och kreativ arbetsplats
Författare: Louise Bringselius
Förlag: Volante

Rädsla för att göra fel kommer inte att främja utvecklingen i ditt företag. Louise Bringselius är forskare, talare och debattör och redogör i den här boken för begreppet psykologisk trygghet i en arbetskontext. Forskning visar att team och organisationer som präglas av ett klimat där det är riskfritt att dela med sig av idéer, men även misslyckanden och osäkerhet, är mer framgångsrika än andra på lång sikt. Bringselius tar upp internationell forskning i ämnet och positiva effekter, men också handfasta tips för hur du kan skapa psykologisk trygghet i praktiken.

Bli en bättre ledare i en krisande värld

Titel: Etik i krisens skugga: Det nya ledarskapets krav och möjligheter
Författare: Axel Carlberg
Förlag: Ekerlids förlag

Krisen är inte över och vår framtid är kantad av utmaningar, inte minst vad gäller klimatet, politisk och ekonomisk instabilitet och AI. Etikdoktorn och ledarskapscoachen Axel Carlberg utforskar här ledarskapets etiska dimension. Vilket moraliskt ansvar har ledare och i hur stor utsträckning ska man tillämpa en humanistisk människosyn jämsides med sitt resultatfokus för att bidra till ett bättre samhälle? Författaren hjälper dig att reflektera över detta utifrån tre perspektiv; det inre, det mellanmänskliga och det systemiska. Med förord av Folksams vd Ylva Wessén som coachats av författaren själv.

Tillit – en arbetsmetod för ledare

Titel: Tillit och medledarskap – Handbok för chefer
Författare: Annika Gistvall & Johanna Rådeström
Förlag: Liber

Vill du att dina chefer ska få toppbetyg i arbetsledning, att sjukfrånvaron ska slå i botten och samtidigt ha en balanserad ekonomi? Då kan du hämta inspiration från Europas bästa offentliga arbetsplats som finns i Danmark och är expert på tillitsbaserad styrning. Det är bara ett exempel på hur tillit på allvar kan förändra en organisation till det bättre. Författarna till boken ger en konkret och metodisk kurs i hur man tillämpar tillit som arbetsmetod. Denna handbok kan med fördel läsas av vd:ar som vill utveckla sin ledningsgrupp.

Självkännedom som superkraft

Titel: Arbeta och lev livet!
Författare: Helena Zenzé
Förlag: Ekerlids förlag

För många är yrket en stor del av livet. Arbetsplatsen, dess spänningar och utmaningar påverkas till stor del av personerna som tillbringar sin tid där. Helena Zenzé djupdyker i vad självkännedom är (inte navelskåderi), redogör för de tre p:na – professionellt, personligt och privat, och delar med sig av sina egna insikter och kunskaper i det hon kallar människokunskap. Hennes bok är en anekdotisk resa genom historien, hennes uppväxt och arbetsliv genom vilken hon reflekterar över vilka bakgrunder, val och beslut som formar oss både individuellt och i gemenskap.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.