Rekordsumma till ungt ledarskap

Ledarskap & Styrning Inför firandet av 50 år på tronen önskade kungen att eventuella gåvor skulle gå till Konungens stiftelse ungt ledarskap för att främja ungt ledarskap och goda värderingar. Uppemot 90 miljoner kronor har nu samlats in från näringslivet, organisationer och privatpersoner till ändamål som stärker unga ledare.

Rekordsumma till ungt ledarskap
Nära 90 miljoner har samlats in för att främja unga ledare. Foto: Clément Morin/Kungl. Hovstaterna

60 miljoner kronor av de insamlade medlen kommer gå till en professur i ungt ledarskap vid Handelshögskolan i Stockholm. Resterande del kommer gå till Konungens stiftelse för ungt ledarskap med ändamål att kunna vidareutveckla stiftelsens arbete med stipendiet Kompassrosen, ledarutbildningar och mötesplatser.

– Jag är mycket tacksam och glad över att Carl XVI Gustaf ser vikten av det unga ledarskapet, att så många välgörare delar hans syn och är så exceptionellt generösa, kommenterar Lars Strannegård, rektor på Handelshögskolan i Stockholm och styrelseordförande för stiftelsen Ungt ledarskap.

Återstående gåvor kommer gå till stiftelsens fortsatta verksamhet för att främja och stötta unga ledare. Den innefattar bland annat det årliga stipendiet Kompassrosen som ges till unga ledare upp till 25 år som visat särskilt prov på mod, omtanke och handlingskraft. Ett annat område är den ledarutbildning i värdebaserat ledarskap som ges i samarbete med Scouterna och riktar sig till unga ledare. Stiftelsen kommer också utveckla sitt arbete med att skapa mötesplatser, där unga och mer etablerade ledare kan mötas och utbyta idéer och erfarenheter.

Behövs inom alla delar av samhället

Några av de företag och organisationer som givit donationer till stiftelsen är Astra zeneca, Axel Johnson, Ericsson, Företagarna, Handelsbanken, Holmen AB, Industrivärden, L E Lundbergföretagen, Wallenbergstiftelserna, Riksidrottsförbundet, Scouterna, Svenskt näringsliv och Volvo AB. Insamlingen har också genererat gåvor från ett stort antal privatpersoner.

– Svenskt näringsliv ser det som viktigt att stödja alla unga ledare som framför allt arbetar ideellt inom organisationer med syfte att stärka och främja ungdomsverksamheten i Sverige. Duktiga ledare behövs inom alla delar av vårt samhälle. Genom stiftelsen Ungt ledarskap får unga ledare möjlighet att tidigt i livet utveckla ett ledarskap baserat på goda värderingar, säger Jacob Wallenberg, ordförande Svenskt näringsliv.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.