Ökat gap mellan it-avdelningen och verksamheten

IT Många it-chefer hålls ansvariga för it-investeringar som ligger utanför deras kontroll. Det visar en undersökning beställd av mjukvaruföretaget Snow Software.

Ökat gap mellan it-avdelningen och verksamheten

Undersökningen visar att förändringen av upphandlings- och konsumtionsmönstren av IT skapar ett gap mellan verksamheten och it.

– Det råder ingen tvekan om att många CIO:s nu brottas med att hantera klyftan mellan verksamheten och IT i takt med att inköpsmönstren fortsätter att förändras – en klyfta vi kallar Disruption Gap. CIO:s behöver dock inte vara rädda för den förändring som sker. Undersökningen visar att framsynta CIO:s istället anpassar sig till att bli en strategisk rådgivare till verksamheten, säger Axel Kling, vd på Snow Software.

24 procent av de svarande uppger att minst hälften av deras organisationers it-utgifter styrs av verksamheten, snarare än av it-avdelningen. Dessutom säger 19 procent att en allt större del av it-utgifterna är på väg att hamna bortom it-avdelningens kontroll.

Undersökningsresultaten avslöjar omfattningen av IT-chefernas utmaningar när verksamheten i allt högre grad tar över IT-budgeten.

• 90 procent uttryckte oro över att förberedelserna för licensrevisioner blir mer tidskrävande och komplicerade.

• 83 procent är oroliga för att kostnaderna för molntjänster kommer öka okontrollerbart.

• 70 procent var oroade över att datasäkerheten blir sämre.

• 60 procent är oroade eller mycket oroade över den ökande risken för bristande efterlevnad av licensregler.

• 41 procent är oroade för att förlora kontroll och inflytande.

• 42 procent saknar insyn i utgifterna för IT.

• 29 procent känner att de förlorar kontrollen över kostnaderna.

• 65 procent känner att verksamheten inte kommer att hindra flexibilitet och innovation.

• 49 procent anser att verksamhetens ökande del av IT-utgifterna kommer att ge dem möjlighet att personligen fokusera på mer strategiska initiativ.

• 30 procent rapporterade också att förändringen har gjort det lättare att få styrelsens uppmärksamhet i takt med att organisationens ledarskap tar till sig digitalisering.

– I allt högre grad krävs det att CIO inte bara definierar och leder enskilda projekt utan också ger CFO och ledningen en förståelse för hur budgetering av it hanteras över hela företaget, menar Axel Kling.

Dessutom menar han att behöver CIO kunna förklara strategin bakom företagets totala utgiftsplan och försäkra att pengarna spenderas på smartast möjliga sätt.

– För att klara detta behövs rätt systemstöd då dessa insikter är omöjliga att leverera utan kännedom om hur it används. Det kräver både mogna processer och analyser som går att agera på, avslutar Axel King.

I undersökningen har IDG intervjuat 100 CIO:s och IT-chefer från företag med över 500 anställda i Storbritannien.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.