Få nystartade företag överlever på lång sikt

Affärerna I rapporten ”Power 2 Stay Ahead” som Tele 2 nu släpps hävdas att knappt ett av tio nystartade företag i Sverige överlever på lång sikt och av dem som överlever är det bara några få som växer sig stora.

Få nystartade företag överlever på lång sikt

I rapporten sammanfattar Tele 2 förutsättningarna för ett framgångsrikt företagande. Framgångsfaktorerna kan innefatta allt från att ha fördelaktiga fysiska förhållanden på kontoret till att ha uppdaterade och väl fungerande digitala lösningar. Rapporten berör områdena hållbarhet, HR, IT/telekom, innovation, arbetsmiljö samt marknadsföring/kommunikation.

– En riktigt bra affärsidé är självklart grunden, men det är långt ifrån den enda framgångsfaktorn. Vi på Tele2 tror att rätt förutsättningar är minst lika viktigt, speciellt för den som vill utveckla sin affär och ligga i framkant. I dagens snabbrörliga och digitaliserade värld ställs ständigt högre krav på företag att hålla sig uppdaterade, och i rapporten undersöker vi just dessa, säger Samuel Skott, vd på Tele2 Sverige.

Rapporten visar bland annat att endast ett av fem företag väljer formella meriter framför magkänslan vid rekrytering, trots att datadrivna processer visat sig vara mer framgångsrika. Här finns en stor nytta av datagrundade beslut då en systematiserad och kvantifierad process ökar sannolikheten för att välja de mest kompetenta kandidaterna, vilket ger en mer mångfacetterad arbetsgrupp.

Fler resultat och insikter från rapporten

– 70 procent av medarbetare mellan 18 och 29 år skulle vara mer nöjda med sitt jobb om de hade goda möjligheter att jobba på distans. Trots detta erbjuder endast fyra av tio svenska företag möjlighet för anställda att obehindrat jobba på distans.

– 71 procent värdesätter tillgång till ett tyst område på jobbet. I öppna kontorslandskap blir man i snitt avbruten var 11:e minut och det tar cirka 23 minuter att återfå koncentrationen.

– Företag som har stor mångfald bland medarbetarna presterar bättre än konkurrenterna. I företag där könsfördelningen är jämn är det 15 procent högre sannolikhet att man presterar bättre än sina konkurrenter, och i organisationer med hög etnisk mångfald är sannolikheten 35 procent högre. Trots detta visar Tele2:s undersökning av svenska företag att knappt en tredjedel har en jämn könsfördelning och inte ens hälften uppger att de har en blandning av olika etniska och kulturella bakgrunder.

– Genom att se över ljussättning, naturinslag och temperatur kan företag vinna mycket i både ökad produktivitet och välmående. Till exempel så är 80 procent missnöjda med temperaturen på arbetsplatsen. Den ultimata temperaturen ligger runt 22°C.

– Medarbetare som har fönster med naturligt ljusinsläpp sover i snitt 46 minuter mer per natt jämfört med de som inte har det.

– 25 procent är villiga att pendla 30 minuter extra för att arbeta på det perfekta kontoret.

Rapporten är baserad på en studie genomförd av United Minds. Insikterna om vad som utmärker framgångsrika företag kommer från svensk och internationell forskning och analyser, intervjuer med forskare och experter samt intervjuer med Tele2:s ledande företagskunder. För att kartlägga hur svenska företag presterar idag har en kvantitativ undersökning genomförts med 500 vd:ar för företag med fler än 50 anställda. Undersökningen har genomförts genom telefonintervjuer.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.