En tredjedel av svenskarna vill jobba med IT

Digitalisering & IT Utöver de svenskar som redan jobbar i branschen är ytterligare 32 procent intresserade av att jobba med IT/tech. Detta visar rapporten Tomorrow Report som nyligen lanserats av Nexer.

En tredjedel av svenskarna vill jobba med IT
1,7 miljoner svenskar är villiga att vidareutbilda sig för att ta del av den digitala arbetsmarknaden. Foto: Adobe Stock

Tomorrow Report är en återkommande framtidsrapport som visar på både utmaningar och möjligheter med digitalisering och framtidens teknik, ur svenska folkets perspektiv. Årets upplaga innehåller även ett internationellt perspektiv från Indien, Storbritannien och USA. Rapporten tas fram av Nexer Group och är baserad på en undersökning genomförd av SIFO.

Några av rapportens huvudinsikter:

• 1,7 miljoner svenskar är villiga att vidareutbilda sig för att ta del av den digitala arbetsmarknaden (en ökning med 70% jämfört med mätningen 2020).

• Nästan en halv miljon svenskar kan tänka sig att själva finansiera hela eller delar av sin IT-utbildning. Den totala summan svenskarna är beredda att betala ur egen ficka uppskattas till 21 miljarder kronor.

• Svenskarnas tilltro till att digitaliseringen kommer att leda till en bättre framtid har sjunkit från 76% till 66% sedan mätningen 2020.

• Indien spelar i en egen liga när det gäller IT och digitalisering – både vad gäller kompetens och självförtroende samt tilltro till digitaliseringens möjligheter.

Kompetensbristen inom IT är ett faktum och branschorganisationen TechSveriges kompetensrapport påvisar att det saknas 70 000 personer inom IT fram till år 2024. Att årets Tomorrow Report visar att 70% fler svenskar är intresserade av vidareutbildning för att kunna jobba inom IT idag jämfört med 2020 inger därför stor optimism, sett till vår möjlighet att bemöta kompetensbristen både på kort och lång sikt. Siffrorna pekar på en enorm förflyttning som kan komma att ha stor betydelse för Sveriges välstånd kommande år, och för framtida generationer.

Svenskarnas ambition och intresse för den digitala utvecklingen återspeglas även i det faktum att många är beredda att själva finansiera sin vidareutbildning inom IT. Vid en uppskattning av hur mycket svenskarna kan tänkas betala uppgick det totala beloppet till 21 miljarder kronor. Med tanke på att den totala utbildningsbudgeten i Sverige i år förväntas landa på 95 miljarder kronor kan alltså stora skiften göras framåt genom att aktivera svenskens egen budget.

Läs mer: Digitaliseringen ställer nya krav på kvalitetsarbetet

Samtidigt som intresset för jobb och vidareutbildning inom IT har vuxit, har svenskarnas tilltro till att digitaliseringen ska lösa framtida problem sjunkit.

– Undersökningen visar att vi blivit mer realistiska och fått förståelse för att digitaliseringen inte är en quick-fix på framtidens problem. Det är en gemensam stor satsning som vi måste göra genom att vidareutbilda oss och jobba inom området, säger Lars Kry, vd på Nexer.

Rapporten visar även på skillnader mellan män och kvinnors inställning till IT/tech samt synen mellan olika åldrar. Man beskriver även en internationell jämförelse med Indien, Storbritannien och USA.

Män har större digitalt självförtroende än kvinnor – bland männen är det 58% som anser sig ha god eller mycket god kunskap om IT/tech, medan motsvarande siffra för kvinnor är 47%. Tidigare trend som visar att kvinnors intresse för IT/tech ökar snabbare än mäns håller dock i sig. Andelen kvinnor som kan tänka sig vidareutbildning för att arbeta med IT/tech har ökat från 13% till 22%, en ökning med 69% jämfört med 2020.

Den yngre åldersgruppen (18–29 år) är mest positiv till digitalisering, där 77% anser att ny teknik kommer att bidra till en bättre framtid. Unga är också mer positiva än äldre till att ersätta olika yrkesroller med AI-lösningar. 22% unga kan till exempel tänka sig att bli opererade av en robot.

I internationell jämförelse har Indien mest kompetens och störst självförtroende inom IT och digitalisering. 71% av Indiens befolkning anser sig ha god eller mycket god kunskap om IT, motsvarande siffra för svenskarna är 53%. Nära hälften av Indiens befolkning (43%) tror också att digitalisering och ny teknik kommer att ha löst klimatutmaningen inom 5 år, motsvarande siffra i Sverige är 4%.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.