Pandemin drev fram företagens digitalisering med tio år

Det nya normala efter pandemin är att ständigt och i små steg utveckla samt öka den digitala anpassningen hos företag. Det visar Endavas globala undersökning där 1000 IT-beslutsfattare tillfrågats om sin hantering av pandemin och hur det påverkat deras framtida investeringar.

Pandemin drev fram företagens digitalisering med tio år
Att digital acceleration är ett förhållningssätt som fungerar visades tydligt under pandemin. Foto: Adobe Stock

Processen att ständigt utveckla sin digitalisering i små steg, digital acceleration, har fortsatt även efter pandemin. Av de tillfrågade företagen uppger 92 procent att de nu ökat sin budget för digital anpassning, och 88 procent har infört program för att åtgärda och förbättra sårbarheter. Dessutom uppger 95 procent att de idag investerar mer för att utveckla den kompetens de behöver för att förbättra sin digitala kapacitet.

Endava som levererar tjänster för digital acceleration, har låtit genomföra en global undersökning i en mängd branscher som rör företagens digitalisering som följd av pandemin. Majoriteten av de tillfrågade IT-beslutsfattarna uppger som väntat att pandemin blottade stora problem med företagens teknik. Hela 87 procent svarar att de var tvungna att agera snabbt och med kort varsel för att påskynda digitaliseringen. Som ett resultat av detta svarar 84 procent att delar av deras digitala satsningar påskyndades med så mycket som tio år till följd av de snabba omställningar som gjordes.

Läs mer: Sätt effektmålen i fokus för digitaliseringen

– Att digital acceleration är ett förhållningssätt som fungerar visades tydligt under pandemin, både vad gäller att snabbt agera på problem och att följa sin långsiktiga digitala strategi, säger John Cotterell, Vd på Endava. 

De främsta prioriteringarna som företagen kommer göra med avancerad teknik och digitalisering inom tre år rör bland annat molnoptimering och automatisering, big data-plattformar där en stor mängd data ansamlas och användningen av flera moln- och lagringstjänster, så kallat multi-cloud. Endavas undersökning har även ställt frågor kring vilken ny teknik som är bäst att integrera i befintliga lösningar. Inte överraskande rankas här molnoptimering högt, tillsammans med AI. Nya koncept som metaverse var också populära bland de tillfrågade.

En stor riskfaktor som 40 procent av företagen uppger kunna påverka beslutsfattandet kring framtida digitala strategier inom tre år är hem- och distansarbete. Därefter följer marknadsförändringar, kundförväntningar och att kunna hålla jämn takt med tillväxt, på vardera 34 procent. Till sist kan tekniska avbrott påverka, enligt 33 procent.

 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.