nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

FOTO: Shutterstock

Svenska chefer tveksamma till nya teknikinvesteringar

En studie som Kairos Future gjort på uppdrag av It-företaget Tieto visar att fler än sju av tio nordiska chefer tror att deras nuvarande affärsmodell blir förlegad inom fem år eller tidigare.

Sverige är det land där startups och nya teknikföretag bedöms påverka utvecklingen allra mest – men där är samtidigt viljan till nya teknikinvesteringar lägst.

Tietos studie omfattade 500 nordiska chefer från ett brett utbud av branscher i Sverige, Finland och Norge om deras syn på framtiden.

Resultaten visar att 69 procent av företagsledarna bedömer att digitaliseringstempot och utvecklingen kring nya disruptiva affärsmodeller kommer att ske snabbare de kommande fem åren än under den gångna femårsperioden. 74 procent väntar sig att förändringen framförallt kommer utifrån och drivs på av nya startupbolag som påverkar utvecklingen även inom den egna industrin. Detta är mest påtagligt i Sverige, där över hälften av cheferna bedömer att tech-startups är drivande i skapandet av nya affärsmodeller.

”Affärsmodellerna blir förlegade allt snabbare”

Håkan Dahlström, Sverigechef på Tieto, konstaterar att cheferna är överens om en sak; affärsmodellerna blir förlegade allt snabbare. De flesta bedömer att deras verksamhet kommer att förändras drastiskt inom bara några år.

– Men utvecklingen och de nya teknikdrivna företagen bör inte ses som ett hot utan som en plattform för affärsutveckling och ny tillväxt. De många framgångsrika startups vi lyckas få fram i Sverige visar att vi har bra förutsättningar för att samverka och leda utvecklingen i ekosystemet, säger han.

De verksamheter som cheferna tror kommer att genomgå störst förändring som en följd av utmaningen från nya aktörer är företag inom bank- och finansindustrin, mediebranschen, detaljhandeln och grossistindustrin.

Samtidigt visar resultaten att många är tveksamma till att investera i nya möjligheter och teknologier, så som virtual reality, nya e-handelslösningar, e-learning eller smarta e-hälsoverktyg. Svenska företagsledare är minst villiga till detta – bara 17 procent av cheferna anger att de är redo att göra större investeringar i nya teknologier och områden de uppger som intressanta.

– Svenska företag är överlag relativt teknikmogna i ett internationellt perspektiv. Men det gäller att fortsätta att investera i dessa områden för att inte riskera att tappa fart i den omställning som digitaliseringen innebär. De som lyckas med att både effektivisera verksamheten och driva innovation med nya tjänster och affärsmodeller är de som står som vinnare i slutändan, avslutar Håkan Dahlström.

Taggar:

Fler nyheter

Är du en skrämmande vd?

Krönika

Som vd kan du vara skrämmande. Dina ord och dina handlingar skapar oproportionerligt starka reaktioner bland dina kollegor. Ditt missnöje, din kritik och ditt kontrollerande skapar rädslor som triggar omedvetna och uråldriga instinkter hos dina medarbetare som leder till lägre engagemang. Hjärnforskning ger väl underbyggda vetenskapliga förklaringar till varför medarbetares engagemang för sitt jobb dämpas […]

Viktig med strategier för att minska stressen

Studenterna Magdalena Beijner och Johan Wahldén vid Högskolan i Kristianstad har i ett examensarbete studerat hur tidspressen hanteras inom revisionsbranschen. Deras slutsats är revisorer och revisorsassistenter använder strategier som både tar itu med känslorna som kan uppstå av stress och som går direkt till källan till stressen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här