Få verksamheter i Norden är molntjänstmogna

IT I undersökningen Cloud Maturity Index, som utförs av analysföretaget Radar på uppdrag av IT-företagen Tieto och VMware, visar det sig att endast 14 procent av organisationerna i Norden kan betraktas som molntjänstmogna.

Få verksamheter i Norden är molntjänstmogna
Shutterstock

Jämfört med 2015 har de genomsnittliga nivåerna av molnmognad i Sverige, Finland och Norge ökat, i alla branscher. I genomsnitt är ökningen 33 procent. Finska och svenska organisationer har en högre genomsnittlig mognad än sina motsvarigheter i Norge, som dock minskat gapet och ökat sin mognad betydligt.

– Det är uppenbart att molntjänster i allt större utsträckning blivit en integrerad del av verksamheten. Molnmogna organisationer tenderar att se molnet som en viktig faktor i att hantera den dubbla utmaningen med att optimera kostnader samtidigt som man driver innovation och tillväxt, säger Inger Ekman, chef för teknologitjänster och modernisering på Tieto i Sverige i ett pressmeddelande.

Bank- och finansbranschen mest mogen

Av de fem industrisektorerna som omfattas av undersökningen finns den högsta genomsnittliga molnmognaden inom bank- och finansbranschen. Branscherna med lägst poäng, som offentlig sektor och tillverkningsindustrin, har ökat sin mognad mest.

De största upplevda hindren för att använda molntjänster bland omogna organisationer är ”säkerhet” och ”lagstiftningskrav”, medan molnmogna organisationer tenderar att uppfatta dessa som betydligt mindre hinder. Det enskilt största potentiella hindret som identifieras av molnmogna organisationer är ”svårighet att integrera molntjänster med befintlig portfölj”.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.