De 7 viktigaste faktorerna för att locka it-specialister

Digitalisering & IT IT-arbetsmarknaden är minst sagt en framtidsmarknad, men också en marknad i kris med skriande kompetensbrist. För att företagen ska kunna locka och säkra upp framtidens IT-kompetens kommer flexibla arbetsvillkor att spela en stor roll. Det visar en färsk rapport från Wise IT som har kartlagt vad som är kritiskt för att attrahera IT-specialister.

De 7 viktigaste faktorerna för att locka it-specialister
Undersökningen pekar tydligt på att IT-specialisterna vill jobba hemifrån majoriteten av alla dagar i veckan, och max en till två dagar från kontoret. Foto: Adobe Stock

94 procent av Sveriges IT-specialister vill ha flexibla arbetsvillkor, det visar en ny undersökning från Wise IT. Flexibilitet toppar kravlistan och är viktigare än andra faktorer som till exempel lön, arbetsuppgifter, ledarskap, kultur och bolagsvärderingar. För att attrahera kompetens på IT-arbetsmarknaden kommer flexibla arbetsvillkor med andra ord att vara en viktig faktor.

– Det här är en större samhällsfråga som påverkar hela Sveriges utveckling. Företagen behöver attrahera IT-kompetens och flexibla arbetsvillkor kan komma att spela en stor roll här. Andra viktiga faktorer för de arbetsgivare som vill kunna attrahera IT-specialister är bland annat större utbildningsinsatser och rekrytering utan geografiska begränsningar. Sättet som företag agerar på här och nu kommer att vara avgörande för framtiden, säger Mathias Linarfve, vd på Wise IT.

Tidigare rapporter från Wise IT visar att ett bra ledarskap och lön var de viktigaste faktorerna för att attrahera IT-kompetens innan coronapandemin, men den nya rapporten slår fast att pandemin har ritat om kartan helt och hållet och att ledarskapet numera är sekundärt i förhållande till flexibla arbetsvillkor. Undersökningen pekar tydligt på att IT-specialisterna vill jobba hemifrån majoriteten av alla dagar i veckan, och max en till två dagar från kontoret.

– På en snabbt föränderlig och konkurrensutsatt marknad kan kandidater och anställda ställa krav på ett helt annat sätt, och vår undersökning visar att flexibla arbetsvillkor står högst upp på kravlistan. Det är, en bland flera, viktiga insikter att ta fasta på för att företagen ska kunna attrahera kompetens – nu och i framtiden, avslutar Mathias Linarfve.

Rangordnad lista – de viktigaste faktorerna för att locka IT-specialister:

1. Flexibilitet

2. Arbetsuppgifter

3. Lön

4. Utvecklingsmöjligheter

5. Ledarskap

6. Organisationskultur

7. Bolagsvärderingar

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.