Har ni de viktiga ritualerna på plats?

Krönika Vi människor är flockdjur och har i alla tider har haft behov av grupptillhörighet. Känslan av gemenskap och trygghet i en grupp är avgörande för att vi ska må bra.

Har ni de viktiga ritualerna på plats?
Thomas Dimming är krönikör hos Vd-tidningen.

Den är en djupt rotad överlevnadsinstinkt vi bär med oss, även i dessa tider med mer distansarbete och ökad social distansering. Strävan efter tillhörighet och gemenskap gör att vi blir beredda att sätta laget framför jaget, vilket gör oss starkare tillsammans.

Under pandemin har många fått uppleva en markant lägre gemenskap och tillhörighet på sina företag. Den vardagliga interaktionen med kollegor kring kaffeapparater och i lunchrummet, där spontana och personliga samtal uppstått, har fått stå tillbaks för digitala möten. Våra annars naturligt växande nätverk på arbetsplatsen har snarare krympt under pandemin. Detta påverkar vår lojalitet.

Under de senaste månaderna har flera undersökning visat att antalet personer som överväger att byta jobb har ökat markant under pandemin. Runt 40 procent av de tillfrågade överväger att byta jobb, vilket kan leda till en rejäl ketchupeffekt de kommande kvartalen.

De företag med en stark kultur som skapar stolthet och lojalitet kommer vara vinnare i dessa nya tider. De ledare som på riktigt förstår hur de aktivt kan jobba med att skapa en stark kultur kommer vara ännu mer värdefulla. Kulturbyggande ledare har många saker gemensamt, bland annat att de har genomtänkta ritualer som stärker gruppkänsla och gemenskap. De förstår vikten av återkommande och välbekanta sätt att skapa gemenskap och tillhörighet. Inför den troligt kommande ökade rörligheten på arbetsmarknaden är det särskilt tre typer av ritualer som är värda att lägga lite extra krut på: välkomna, fira och avsluta.

Välkomna

Har ni ett genomtänkt och tydligt sätt att välkomna nya medarbetare. Hur ser era ritualer ut för att få en ny kollega att känna sig som en del av gänget? Alltifrån att få hälsa på sin nya kollegor till att känna sig bekväm i de nya lokalerna behöver vara tydligt och genomtänkt. Intrycken av de första veckorna präglar den nya kollegan en lång tid framöver.

Fira

Alla människor har ett grundläggande behov av att känna sig kompetenta och uppskattade. Hur firar ni när någon eller några gjort riktigt bra ifrån sig eller tagit ett kliv framåt i sina karriärer? En applåd och tack kan vara så mycket värt för att skapa stolthet och driv i hela gruppen.

Lämna

Hur avtackar ni en medarbetare som valt att gå vidare? Hur gör ni det äkta och med medkänsla för denna persons troligen svåra val att våga ta nästa steg? Hur synliggör ni tacken för övriga medarbetare? Hur lär ni er av de erfarenheter ni får från dem som väljer att lämna er?

Är det dags för er att se över era ritualer? Kanske till och med läge att skapa några nya?

Fakta

Fakta Thomas Dimming

Thomas Dimming har över 20 års erfarenhet med att stödja ledare och ledningsgrupper med att skapa en mer engagerad kulur. Han är idag rådgivare och föreläsare.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.