Vart ska vi?

Krönika Över ingången till aulan i Uppsala finns devisen "Tänka fritt är stort men tänka rätt är större".

Vart ska vi?
Malcolm Wiberg är partner på advokatbyrån Westerberg och krönikör i Vd-tidningen.

I kölvattnet på misstroendeförklaringen mot Stefan Löfvén tänkte miljöpartiets Märta Stenevi fritt och lanserade ”juniavtalet”, fraserat kring en idé om att man skulle sätta sig ner och komma överens om vad man var överens om. Osökt landar tanken i Alice i Underlandet och mötet med katten; “‘Would you tell me, please, which way I ought to go from here?’ said Alice. That depends a good deal on where you want to get to,’ said the Cat. ‘I don’t much care, said Alice. ‘Then it doesn’t matter which way you go,’ said the Cat. Eller som Olof Palme konstaterade, ”Politik är att vilja”. Politik handlar ju rimligtvis inte vad man är överens om utan vad man vill, eller närmare bestämt om förändring och riktning.

Inom näringslivet funderar många idag på vart de är på väg och hur de ska ta sig dit. Inte minst det sista är en utmaning. Hur gör man för att förändra en organisation? Vi vet ju hur jobbigt det är att bara förändra oss själva. Hur gör man då när det är en massa människor som ska förändra sig, i samma takt och på samma sätt allihop. Inte för att de vill det, utan för att vi måste förändra vår organisation för att utvecklas i vår nya post Covid värld.

Själv har jag en enkel modell för att driva förändringsprocesser. Modellen bygger på tre frågor; Var är vi, Vart ska vi, och Hur tar vi oss dit.

Ingen lever i ett vacuum. Alla påverkas och är beroende av hur omvärlden utvecklas. Den del av omvärlden som är vårt närområde kallar jag för ”vårt Rum”. Vår första fråga är därför hur det rummet ser ut idag och hur det att se ut om 7 år? Den andra frågan handlar om vart vi ska i vårt Rum, det vill säga vår riktning och vår identitet. Vart är vi på väg i Rummet och vem ska vi vara. Viktigast där är vår vision. Den som Märta Stenevi verkade tappa bort i sin iver att få ihop ett juniavtal. Visionen är inte ”mål”, utan en bild av ett framtida tillstånd som vi vill uppnå, kopplat till ett ”varför”. Vi gör saker av en anledning. En vision utan ett ”varför” blir bara en bild. Vårt ”varför” skapar drivkraft mot visionen. Med en förståelse för var vi är och en idé om vart vi ska, är fråga tre hur tar vi oss dit. Det vi kallar för strategi. Vi har inte obegränsade resurser utan måste göra val utifrån vår riktning. Men vi behöver göra det i en värld som förändras med exponentiell hastighet. Det enda vi vet om morgondagen är att den kommer vara annorlunda, förmodligen väldigt annorlunda. Och då fungerar inte en 1900 tals top-down strategi.

Känner någon Märta Stenvi får ni gärna skicka min modell till henne. Är hon riktigt intresserad av förändring kan hon läsa vidare i min bok ”Medvetet Ledarskap en praktisk handbok för förändring”. Kanske kan den bidra till att vi i politiken får några färre Alice som snurrar runt egen axel, och lite fler katter som söker riktning.

Fakta

Malcolm Wiberg

Är advokat och vd för Westerberg & Partners Advokatbyrå. Tidigare var han ordförande och vd för Advokatfirman Lindahl i Stockholm. Han är författare till ”Medvetet Ledarskap – Att förändra en företagskultur”.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.