Har hållbarhetsomställningen med kvinnor att göra?

Krönika Förmögna skandinaviska kvinnor ser hållbarhet som en viktig fråga när de ska investera kapital. Det vet vi tack vare en ny rapport som är resultatet av ett unikt samarbete med Kantar Sifo Prospera och Burenstam & Partners.

Har hållbarhetsomställningen med kvinnor att göra?
Helena von der Esch är krönikör på Vd-tidningen.

400 förmögna skandinaviska kvinnor har fått frågan hur de har byggt upp och kontrollerar sin finansiella förmögenhet. Syftet har varit att kartlägga och ge en inblick i vad förmögna skandinaviska kvinnor vill uppnå med sitt kapital, vad som är viktigt när de investerar och vad förmögenhet betyder för dem. Viktigt att poängtera är att det inte är läge att generalisera frågan om kvinnors förmögenheter. Resultatet från undersökningen visar på både likheter och olikheter bland de skandinaviska kvinnorna.

En tredjedel av världens förmögenheter kontrolleras idag av kvinnor – en andel som väntas öka betydligt kommande år. Två pådrivande krafter är ett historiskt högt antal generationsskiften inom familjer och fler kvinnor i det globala näringslivet. Detta representerar en av de största och kanske viktigaste ekonomiska förändringarna.

Som rådgivare är individen i fokus – individen ensamt, tillsammans med familj eller en på annat sätt sammansatt ägarkonstellation. I de kundrelationer där beslutsfattaren är en kvinna erfar vi ofta att diskussionerna blir såväl övergripande som långsiktiga, vilket är bra egenskaper när det gäller att bevara och utveckla familjeförmögenheter.

Att en förmögenhet kommer med ett stort ansvar syns tydligt hos våra kvinnliga kunder. Det är viktigt att få dessa antaganden bekräftade och ge utrymme åt kvalificerade påståenden framför generaliserade gissningar. I Sverige svarar 75 procent av de tillfrågade kvinnorna i undersökningen att det är viktigt att deras investeringar bidrar till ett hållbart samhälle, utan att ge avkall på en förväntat hög avkastning på sitt kapital. Dynamiken mellan beslutsfattare i familjerna och oss rådgivare behöver fortsatt utvecklas under tiden som fler och fler kvinnor aktivt kontrollerar sitt ägande. Vi behöver ständigt utvecklas, vi behöver lära oss att tolka och analysera vad dagens och framtidens kunder framhåller som viktigt. Vad vill man bevara? Vad är avsatt för att skapa något nytt? Hur ser man på sin framtida trygghet?

Undersökningen visar att svenska kvinnor i stor utsträckning ser sin förmögenhet som en möjlighet till att skapa något nytt – endast tre procent av de tillfrågade säger att de förknippar förmögenheten med status. Det är hisnande att föreställa sig hur avgrundsdjupt dålig en kundrelation skulle kunna bli om en rådgivare gör misstaget att förvalta kapitalet utifrån antagandet att kapitalet ger sin ägare status – att i förvaltningen undvika att ta risken det innebär att investera i nyskapande. Det skulle dessutom innebära att möjligheten till en hållbar investering som gynnar samhället rinner ur händerna och går förlorad. Poff! Borta!

Fakta

Helena von der Esch

Wealth Planning, Burenstam & Partners och specialist långsiktig strategi för ägande och styrning i familjeföretag.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.