Framtiden är hybrida team

Krönika Det kan låta skrämmande att maskiner blir en del av våra team, blir vår arbetskamrat.

Framtiden är hybrida team
Åsa Degermark skriver krönikor i Vd-tidningen.

Även om vi människor inom överskådlig framtid kommer att vara i kontroll och lära upp maskiner, så kommer mjukvaran att bli en allt viktigare del av vårt arbete. I grunden handlar det om att nyttja tekniken på det den är bäst på, och låta människan göra det den är bäst på. Jag tycker att exemplet med läkaren och AI som har lyckats uppnå 100 procent träffsäkerhet vid identifieringen av tuberkulos på röntgenbilder är ett bra exempel. Resultatet är mycket högre än vad läkare eller AI klarar på egen hand.

Innan jag började intervjua AI-forskare som underlag till min bok, var jag lika skeptisk som alla andra. I takt med att jag har ökat min förståelse för AI och dess möjligheter, har jag också blivit övertygad om ett nytt synsätt som tagit bort min skepsis. Mycket handlar om den grundläggande principen att se möjligheter i stället för hot. Mångas intryck av AI är att tekniken ska effektivisera verksamheter och reducera arbetstillfällen. Om vi i stället skiftar perspektiv till att medarbetaren kan göra sitt arbete mer effektivt och mer intressant genom att arbeta tillsammans med AI, då kan man se på utvecklingen med andra ögon.

Tittar man på dagens tjänster som företag levererar, inser man ganska snabbt att människor och maskiner ingår redan i samma system som hanterar tjänster, produkter, medarbetare och kunder.

Interaktionen mellan människa och maskin är redan etablerat och kommer att bli ännu mer flytande framöver. Ta en chatbot som exempel där man som konsument inte riktigt vet om det är en människa eller en maskin man ”pratar med”. Men det kanske inte är så viktigt för mig vart i processen det finns en människa eller maskin, så länge jag får hjälp med det jag behöver?

Även om nyckeln till framgång med AI kommer att ligga i hur vi lyckas hitta det bästa samarbetet med systemen, kommer ändå efterfrågan att fortsätta styra utvecklingen många år framöver. Bara för att en uppgift kan automatiseras, betyder inte det att den kommer att göra det. Precis som all annan innovation kommer AI att drivas av så kallade ”business case” där tjänster som ingen efterfrågan kommer att läggas ner. Jag kommer alltid att välja Hanna som min frisör framför en robot.

Jag kommer alltid att välja det flygbolag som har mänsklig pilot längst fram i planet. För jag vill fortsätta applådera när vi landar.

Fakta

Åsa Degermark

Är ledarskapskonsult som stödjer ledare för att utvecklas och lyckas i den digitala världen. Hon har skrivit flera böcker om digital ledarskap.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.