Nicolinpriset 2021 till Jacob Wallenberg

Affärerna Svenskt Näringslivs pris till Curt Nicolins minne tilldelas 2021 Jacob Wallenberg. Nicolinpriset ges sedan 2006 till en eller flera personer som i samhällsdebatten gjort framstående insatser i Curt Nicolins anda, det vill säga bidragit till ökad förståelse för entreprenörernas, företagens och marknadsekonomins betydelse för samhällsutveckling och välstånd i Sverige.

Nicolinpriset 2021 till Jacob Wallenberg
Jacob Wallenberg Foto: Sören Andersson

Motiveringen lyder:

”Jacob Wallenberg har under lång tid haft en avgörande roll som en engagerad röst för företagsamheten i Sverige.

Han har genom sin tydlighet bidragit till att slå fast hur viktigt det är för oss alla att svenska företag, stora som små, har konkurrenskraftiga villkor, att världshandeln är fri och att marknadsekonomin är avgörande för vårt välstånd.

Vi vill särskilt lyfta fram viljan och orken att stå upp för det rätta även när det är obekvämt, att hålla stadig kurs oavsett vindriktning och att göra det för det breda näringslivets bästa.”

Så här kommenterar Jacob Wallenberg priset:

”Curt Nicolin var en av Sveriges absolut främsta och tongivande företagsledare under en lång period. Utöver hans stora insatser som företagsledare var han också mycket engagerad i att förbättra svenskt näringslivsklimat och en stark företrädare för frihandel. Därför är jag mycket stolt och hedrad över att ta emot Nicolinpriset.”

Prissumman är 50 000 kronor. Jacob Wallenberg kommer att skänka hälften till Journalistfonden och hälften till Institutet för mediestudier.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.