Så bör företag arbeta med riskstyrning

Ledarskap Kan man ”fejka” risk management? Och när kan riskstyrning göra skillnad – på strategisk nivå? Dessa frågor tas upp i en ny bok. Det finns, hävdar författarna, en form av riskstyrning inom företag som mer än något annat är ett spel för galleriet. Syftet är som regel att presentera ett acceptabelt sken av ansvarsfull kontroll över risker.

Så bör företag arbeta med riskstyrning
En viktig aspekt är att ändra förväntningarna på alla bolagets anställda avseende hur de förhåller sig till risker och agerar på dem.

Boken “Empowered Enterprise Risk Management: Theory and Practice”, är skriven av Håkan Jankensgård, docent på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, och Petter Kapstad, senior specialist inom enterprise risk management (ERM), verksam vid Equinor och under många år ansvarig för riskstyrning på Statoil i Norge.

– I själva verket rör det sig ofta om att kryssa i boxar och leva upp till externa förväntningar med minsta möjliga ansträngning, säger Håkan Jankensgård.

Han förklarar att ”riskägare” – en benämning som syftar till att skapa incitament för riskstyrning – ofta blir den som alltid sysslat med den delen av verksamheten, och allt fortsätter som förut. Riskstyrning existerar då alltså mest på pappret och organisationskartor, och sådana företag har också en tendens att blunda för de risker man väl identifierat. Men så finns det företagen som gör precis tvärtom, och det är de som Håkan Jankensgård och Petter Kapstad lyfter fram som goda exempel i sin bok.

– Vissa företag tar det till en nivå där risktänket genomsyrar företagets kultur, bolagsstyrning, och till och med dess strategiprocess. Detta är vad ’empowered’ i vår nya boks titel står för: en form av riskstyrning som på ett meningsfullt sätt interagerar med viktiga beslutsprocesser i företaget, säger Håkan Jankensgård.

Istället för att råka ut för ständiga överraskningar och reagera på dem när det redan är för sent, så har man på företaget en effektiv ”radar” som fångar upp risker och leder till att god information om dessa föreligger på ledningsnivå. Och istället för att blunda för risker så accepterar man de ansträngningar det innebär att agera proaktivt, vilket leder till ökad motståndskraft och större värdeskapande.

Hur kan företag ta steg mot en riskstyrning som faktiskt gör skillnad? Författarna pekar på flera framgångsfaktorer.

– En viktig aspekt är att ändra förväntningarna på alla bolagets anställda avseende hur de förhåller sig till risker och agerar på dem. Denna nya förväntningsbild inkluderar även styrelsen, som måste ta tag i frågan och våga utmana företagsledningen i viktiga riskfrågor, berättar Håkan Jankensgård.

Förmågorna att visualisera risker och analysera dem med finansiella verktyg kan göra stor skillnad i vilket genomslag riskstyrningen får – här släpar många företag efter. Verktygen bör omfatta modeller som gör det möjligt att illustrera företagets riskbild i sin helhet, och hur de påverkas av ledningsgruppens egna beslut. En av de absolut största drivarna av risk, påpekar författarna, är företagets strategiska och finansiella beslutsfattande – men denna dimension ligger helt utanför de riskkartor som företag i dag tenderar att nöja sig med.

Boken ges ut av förlaget Wiley & Sons

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.