Kulturhjältens sex vanor

Krönika Som vd vet du att vissa personer i ditt företag är starkare kulturbyggare än andra, men vad är det som särskiljer en vanlig kulturbyggare från en kulturhjälte?

Kulturhjältens sex vanor
Thomas Dimming är krönikör hos Vd-tidningen.

Kulturhjältar har vissa synsätt och vanor som gör att de starkt påverkar andras attityder och beteenden till det bättre. De behöver inte ha en formell ledarroll, men deras påverkan på gruppen är så påtaglig att de skapar normer som får en långvarig effekt. I min erfarenhet är det följande sex vanor som utmärker en kulturhjälte:

1. De är på jakt efter det som glimrar hos sina kollegor

Kulturhjältar är mer intresserade av möjligheter än problem. De utgår från att kollegor kan och vill göra ett så bra jobb som möjligt, men att alla måste få glimra på sitt eget sätt och använda sina egna styrkor. Kulturhjälten är mer inriktad på att öka engagemang än av politiska spel.

2. De lyfter fram det viktigaste

En kulturhjälte har en tydlig idé kring varför företaget finns och vilka resultat som är prioriterade. I små som stora beslut använder kulturhjälten de långsiktiga målen och värderingarna för att gallra fram rungande JA och tydliga NEJ. Kulturhjältar skapar fokus.

3. De väcker känslor

Människor är emotionella varelser, inte rationella. Det förstår kulturhjälten och använder berättelser, liknelser och bilder för att väcka de rätta känslorna hos sina kollegor. Ibland väcker kulturhjälten vissa negativa känslor genom sin öppenhet och direkthet, men av rätt anledningar.

4. De skapar trygghet

En kulturhjälte vänder inte kappan efter vinden. Genom sitt konsekventa handlande uppstår en förutsebarhet och trygghet i gruppen. Kulturhjälten blir någon kollegorna vet att det går att luta sig mot, även om det blåser hårt eller när vindarna vänder.

5. De håller dialogen igång

När företaget och världen förändras förstår kulturhjälten vikten av öppen dialog och faran med tystnad. Dialog är nyckeln till att förändra kulturen utifrån förändrade omständigheter. Därför initierar kulturhjälten konstruktiva dialoger om vilka attityder och beteenden som kommer behöva främjas eller stävjas. I dialoger lyssnar kulturhjälten för att förstå, inte för att svara.

6. De är beredda att betala

Det kan vara svårt att upprätthålla en hög standard, höga ambitioner och konsekvent agerande. Kulturhjälten förstår att det kommer kosta både tid, energi och ibland harmoni att behålla och förstärka kulturen. Men, kulturhjältar förstår värdet och är beredda att investera i både konflikter och high-fives för att skapa en stark och positiv kultur.

Vilka kulturhjältar ser du framför dig i ditt företag? Passa på att ge dem lite extra kärlek redan idag!

Fakta

Fakta Thomas Dimming

Thomas Dimming har över 20 års erfarenhet med att stödja ledare och ledningsgrupper med att skapa en mer engagerad kulur. Han är idag rådgivare och föreläsare.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.