-->

Gig-företagare med kärleksfullt ledarskap

Inspiration Pernilla Ramslöv brinner verkligen för utvecklingen av det moderna gig-baserade nätverksföretagandet. Under hennes vd-skap har NOX Consulting vuxit blixtsnabbt och med mycket kärlek. Idag har hon presenterats som Årets Entreprenör, en av kategorierna i utmärkelsen "Näringslivets mäktigaste kvinna" som Dagens Industri genomför. Här kommer intervjun som Vd-tidningen gjorde med henne i höstas.

Gig-företagare med kärleksfullt ledarskap
Pernilla Ramslöv brinner för ett kärleksfullt ledarskap. Foto: Peter Knutson

Det hör inte till vanligheterna att ett ord som ”amore” ingår i ett företags värdeord tillsammans med ”mod”, ”kraft” och ”ansvar”. Pernilla Ramslöv skrattar lite när vi ta upp det under intervjun i det läckra och heminredningsstylade takvåningskontoret i Stockholms innerstad. Hon berättar glatt att det kommer från en Italien-resa med ett antal av företagets konsulter där man lite skämtsamt pratade om sin kultur i form av ”amore”.

– Det stämde väl in i hur vi ser på vår kultur, konstaterar Pernilla Ramslöv. Vi har fått väldigt mycket uppmärksamhet för det och jag har blivit inbjuden att skriva krönikor om det och prata om det i olika sammanhang.

NOX-familjen viktig

NOX Consulting kan beskrivas som ett företag inom GIG-ekonomin. Sedan starten 2011 har hon och hennes tio medarbetare byggt upp ett nätverksföretag med 2 500 anslutna egenföretagande it-konsulter. Affärsmodellen är att NOX Consulting fungerar som en hub för förmedling av konsultuppdrag till just nu 120 anslutna företag i behov av konsultkraft. Men Pernilla Ramslöv vänder sig starkt mot att se sig som förmedlare, en typ av företag hon inte ser som konkurrenter. För NOX Consultings affärsmodell bygger i mycket högre grad på matchning och på att ta hand som sina konsulter och utveckla dem.

NOX Consultings ambition är att nå miljardomsättning under ledning av vd Pernilla Ramslöv. Foto: Peter Knutson.
NOX Consultings ambition är att nå miljardomsättning under ledning av vd Pernilla Ramslöv. Foto: Peter Knutson. NOX Consultings ambition är att nå miljardomsättning under ledning av vd Pernilla Ramslöv. Foto: Peter Knutson.

– När man ansluter sig till oss lovar vi inte några uppdrag utan bara att de blir en del i vår community, berättar Pernilla Ramslöv. Sedan försöker vi naturligtvis matcha in konsulterna mot olika uppdrag, som passar deras kompetens och personlighet.

De anslutna konsulterna, ofta i form av enmansföretag, betalar tio procent av sitt arvode till NOX Consulting om de får uppdrag genom dem, men har fritt att ta andra uppdrag utanför NOX-familjen.

Tar hand om

Idén med NOX Consulting är att ta hand om konsulterna och utveckla dem och hjälpa till med allt från HR-frågor till pension. Och att ge dem möjlighet att nätverka med varandra och att kompetensutveckla sig.

– Det är därför vi har försökt skapa en så stor hemkänsla som möjligt på vårt kontor som är anpassat för olika möten och utbildningar av våra konsulter, berättar Pernilla Ramslöv när hon visar oss runt i det just nu tomma kontoret.

Corona har gjort att alla möten och utbildningar numera sker digitalt. Samtidigt har pandemin inte påverkat företaget som vuxit till en omsättning på över 300 miljoner kronor. Pernilla Ramslöv konstaterar krasst att de är mycket stryktåliga eftersom de har så få anställda och lever på en lågmarginalaffär med väldigt många medverkande.

– Vi har kanske tappat fem procent i omsättning, konstaterar hon. Och genom pandemin har vi börjat se nya möjligheter att utöka vårt konsultnät i landet eftersom vi idag är främst Stockholms-baserade.

Vill vara utmanare

Ambitionen när Pernilla Ramslöv tillsammans med Mats Norman och Josef Ramslöv startade NOX Consulting 2011 var att de skulle växa och utmana den traditionella konsultbranschen och de mäklarföretag som finns. Hennes kritik mot dessa aktörer är att man som stort konsultföretag alltid måsta fylla sina anställdas uppdrag och att det kan gå ut över matchningen mot kund, något som också kan sägas gälla de konsultmäklare som finns.

– Vår idé från början var att lära känna våra egenföretagare för att kunna göra riktigt ordentliga matchningar, berättar hon.

När hon talar om matchning är stödet den stora databas de förfogar över där allt om respektive konsult finns. Det handlar om bakgrundsfakta, vilka passioner och drivkrafter som finns och naturligtvis om konsultens personlighet. Modellen har visat sig mycket framgångsrik, vilket den snabba tillväxten talar för.

– För oss handlar det om individer och människor vi bryr oss om. NOX Consulting ska vara där för människor och vi tror att vi är bäst på matchning.

För henne är relationen till konsulterna i deras nätverk själva nyckeln till framgång, att se till att de hamnar hos rätt kunder. Naturligtvis bygger detta också på att de på NOX Consulting känner till sina kunders behov.

Förändra arbetsmarknaden

Pernilla Ramslöv har stora ambitioner. En är att företaget ska växa till miljardomsättning inom fem år och att de till följd av detta ska kunna bidra till att förbättra situationen på den svenska arbetsmarknaden. Här är hon en förespråkare av en mänsklig GIG-ekonomi som hon menar måste växa fram i takt med globalisering och förändringar på arbetsmarknaden. Men självklart tar hon avstånd från en amerikaniserad GIG-ekonomi där man måsta ha flera arbeten parallellt för att kunna försörja sig.

– I Sverige handlar det om frivillighet och ”white color”, i USA om ”blue color” och att man tappat sitt jobb, konstaterar hon krasst.

NOX Consultings värdeord. Foto Peter Knutson.
NOX Consultings värdeord. Foto Peter Knutson.

Pernilla Ramslöv sitter också med i en av de fyra samverkansgrupper regeringen startat kring morgondagens arbetsliv. I hennes grupp är temat kompetensutveckling och livslångt lärande.

Fler mål

Ett ytterligare mål för henne är att NOX Consulting ska vara den starkaste communityn när det gäller enmansföretag i it-konsultbranschen. Ett ytterligare mål är att vara världens bästa arbetsplats. Här spelar hållbarhetsbegreppet stor roll. Pernilla Ramslöv pratar sig varm för ett kärleksfullt och hållbart ledarskap med hållbara medarbetare både fysiskt och psykiskt. Och självklart för en hållbar och sund affärsmodell.

– Min uppgift som ledare är alltid att förstärka mina medarbetares starka sidor för då blir de sina bästa jag, betonar Pernilla Ramslöv. Annars dräneras både individer och organisationen.

En del i ambitionen att NOX Consulting ska vara ett hållbart företag är att man engagerat sig i flera hållbarhetsprojekt, bland annat i Afrika där medlemmar i deras konsultnätverk får följa och stötta en afrikansk student i projektet Help2Help. Vidare har de startat NOX Academy där de med hjälp av studenter från KTH hittills har utbildat 5 000 ungdomar i teknik.

Pernilla Ramslöv ser satsningarna som en del i företagets DNA och kultur. NOX Consulting vill vara som en stor och engagerad familj involverad i en spännande resa mot framtiden.

– Vi vill skapa goda förutsättningar för egenföretagare i landet och vara med och förändra sättet som vi ser på kompetens, ledarskap och organisation, avslutar hon. Vi ser oss som möjliggörare.

Fakta

Pernilla Ramslöv

  • Ålder: 50 år.
  • Bor: Villa i Täby.
  • År i företaget: 10.
  • Intressen: Väldigt mycket sport i alla former, exempelvis karate, innebandy.
  • Roligast med jobbet: Att vara kreativ tillsammans och att träffa människor.
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.