Nytt ledarskap krävs i pandemins spår

Coronabloggen Ledarskapsåret 2020 var extremt. Det präglades av stor osäkerhet om framtiden och i många branscher rentav ekonomisk katastrof. När böckerna för året stängs drar vissa en lättnadens suck medan andra som hade hoppats på en snabbare återgång till normalläget tvingas konstatera att vi nu lever i en annan värld med helt andra förutsättningar.

Nytt ledarskap krävs i pandemins spår

Oavsett den ekonomiska situationen har alla organisationer påverkats. Hemmakontoren och de digitala mötena är konkreta förändringar som uppfattats som positiva och därför blir kvar på många håll.

En tydlig negativ konsekvens är däremot den psykiska hälsan. I våra kontakter med företag och organisationer märker vi att detta har blivit ett allt större problem i pandemins kölvatten. Orsakerna varierar från direkt personliga, när medarbetarna eller deras anhöriga har drabbats av viruset, till mer psykosociala som handlar om påtvingade förändringar, isoleringens påfrestningar och oroskänslor inför framtiden. Till detta ska också läggas sämre möjligheter till fysisk rörelse och motion. Sammantaget blir det en svårslagen cocktail för psykisk ohälsa hos medarbetarna. Rapporter från företagsvårdsföretaget Previa och från Uppsala universitet bekräftar den bilden.

Att produktiviteten går förlorad vid psykisk ohälsa är ett självklart konstaterande. Den är inte heller något som går över på bara några veckor, som vid annan sjukdom. Det här betyder att hur ledaren förstår och hanterar medarbetarnas psykiska hälsa kan påverka företagets verksamhet i flera år framåt.

Är det exempelvis en bransch där det finns en stark konkurrenskultur eller en förväntan om att arbetet alltid ska prioriteras först, så kommer det att krävas en ny syn på ledarskapet. Medarbetarnas mående måste komma före produktivitet. Annars blir det varken det ena eller andra.

Många ledare kommer att snabbt tvingas lära sig hur psykisk ohälsa uppstår och vad som kan göras för att förhindra det. Den bästa förebyggande medicinen mot psykisk ohälsa är att prata om hur vi mår och hur vi känner oss. Det är ledarens uppgift att skapa utrymme för den typen av samtal och att medarbetarna vågar vara ärliga och öppna i dem. Ett större personligt engagemang för medarbetarna kommer därför att vara tecknet på gott ledarskap för kommande år.

Tre konkreta tips för ledaren 2021:

1. Ta många fler en till en-samtal. Visa intresse för hemmasituationen och hur hemarbetet har fungerat. Lyssna in medarbetarens tankar och känslor. Beskriv medarbetarens bidrag till verksamhetens helhet.

2. Sänk skuldrorna och visa sårbarhet. Du som ledare har inte alla svar och känner också osäkerhet. Om något har pandemin visat på tillvarons oförutsägbarhet. Genom den inställningen vågar medarbetarna själva vara öppna.

3. Sätt de nyanställda främst. Att som nyanställd komma till en organisation där ni inte träffas och där ingen tar hand om och lotsar in dig i arbetsgemenskapen är enormt svårt. Därför krävs det mycket mer engagemang från ledaren för de nyanställda. Att de känner sig inkluderade kan få avgörande betydelse för organisationens framtid.

Pandemin har förändrat vår tillvaro på många sätt. För ledarskapet innebär det nya uppgifter och i många fall en ny roll. Förmågan att ta till sig denna förändring och förstå vad som krävs i denna nya värld blir en avgörande framgångsfaktor för företag och organisationer under det kommande året.

Jonatan Matsson, Sverigechef Kearney

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.