Är du empatisk eller psykopatisk?

Krönika Många böcker och artiklar de senaste åren har handlat om den psykopatiska chefen. Du vet, den där chefen som kan vara en karismatisk kommunikatör men som samtidigt är manipulativ, dominerande och helt okänslig.

Är du empatisk eller psykopatisk?
Antoni Lacinai är krönikör på Vd-tidningen.

Kanske känner du dig träffad? Kanske känner du dig provocerad eftersom du inte alls är en sådan chef utan gör allt för dina medarbetare?

Alla dessa skrifter går ut på att en psykopat saknar den kommunikativa superkraften empati Och det verkar ju rimligt eller hur? Hur ska en psykopat vara empatisk? Frågan verkar onödig.

Men jag är inte helt säker på det. Det finns olika tolkningar som gör att jag påstår, här och nu, att även en psykopat kan ha empati. Sluta inte läsa nu medan du skriker ”dumheter!!” och kastar tidningen eller datorn i golvet. Låt mig förklara:

Empati betyder (i vissa fall) förmågan att förutse andras reaktioner. Om det är beskrivningen av empati så kan ledare med denna förmåga anses ha empati och ändå vara elaka kräk. Jag tänker osökt på en ledare i ett stort land längre västerut som verkar ha den förmågan och där dessutom dennes följare verkar dyrka hans förmåga att sätta sig in i deras problem och rädslor. Allt medan motståndarna förfäras och känner sig mobbade och utsatta av samma person…

Psykopater kan alltså ha empati enligt denna definition. Det kan för övrigt robotar också i det fältet som heter affective computing där datorer blir programmerade att läsa av människors tonläge, puls, ordval och annat för att förutse kommande reaktioner.

Men – om ordet empati inkluderar ordet medkänsla, att känna med någon, då blir psykopater diskvalificerad direkt eftersom de inte har tillgång till sina känsloliv, än mindre till andras.

När jag pratar om empati så inkluderar jag (lite slarvigt) också medkänsla. Om du är en riktigt bra vd så har du tillgång till dina känslor och ser dem som något värdefullt. Du har också en förmåga att sätta dig in i andras känslor och därför kunna leda dem bättre. Mina bästa chefer under åren som anställd har alla varit bra på just detta. De bästa säljarna jag träffat har haft samma förmåga. De har utvecklat en nyfikenhet och en intuition som gör dem till goda ledare.

Är du empatisk eller psykopatisk? Jag hoppas på det förstnämnda – med en rejäl dos medkänsla.

Fakta

Antoni Lacinai

Han är föreläsare, författare och utbildare i kommunikation, mål och möten. Han har de senaste 25 åren jobbat med att hjälpa företagsledare att förbättra sin kommunikation. Han har nu senast skrivit boken ”Missförstå mig fel”.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.