Gnället på jobbet: 10 tips för att få slut på det

Arbetsmiljö Mer än hälften av alla svenskar tycker att det gnälls för mycket på jobbet, enligt undersökningar, och de flesta anser att det är ett arbetsmiljöproblem. Här är 10 tips för hur ni kan minska gnället och sträva mot nolltolerans.

Gnället på jobbet: 10 tips för att få slut på det
Det är ibland outhärdligt att höra gnället på jobbet. Foto: Stock Adobe.
 1. Försök att förstå varför det gnälls. Det finns olika skäl till gnället. Det kan vara att jag vill ha uppmärksamhet, jag vill slippa eget ansvar, jag vill göra någon avundsjuk, jag vill ha makt och jag vill ursäkta en dålig insats.
 2. När det gnälls mycket krävs ett tydligt ledarskap för att nå en förändring. Försök som ledare ta tag i det direkt om du hör gnället. Försök då få den som gnäller att själv komma med en lösning. Fråga exempelvis hur problemet ska lösas och hur personen ifråga själv kan bidra till en lösning.
 3. Var tydliga kring värdegrund och ramverket kring den. En stabil värdegrund skapar trygghet. Se också till att den är väldokumenterad. Var tydlig med att ni som ledning kommer att reagera på det som stör med den som det berör.
 4. Förändring skapar ofta utrymme för gnäll, så var då extra uppmärksamma som ledare. Uppmuntra till förändring av allt utom syfte och värdegrund. Uppmuntra ständig utveckling av produkter och tjänster. Prata om förändring och gör det alltid i positiva termer. Förändring har ett egenvärde eftersom vi alltid kan lära oss av eventuella misstag. Det är bra om vi väljer det själva och inte blir påtvingade det av omvärlden.
 5. Bygg en återkopplingskultur med ständig feedback med såväl beröm som konstruktiv kritik, något som är bra för att undvika gnäll. Se till att alla anställda bidrar till kollegornas kompetensutveckling och företagets konkurrenskraft.
 6. Stärk stoltheten och fira både små och stora framgångar. Ge beröm. Ju stoltare och tryggare vi är desto mer förändringsbenägna är vi. Motverka nöjdheten, det vill säga var stolt men inte nöjd. Ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Alla ska ständigt vilja lite mer.
 7. Våga misslyckas genom att skapa ett klimat på arbetsplatsen som tillåter misslyckanden. Då kommer alla att dels våga göra saker annorlunda, dels lära av sina misstag. Se till att misslyckas ofta, snabbt och billigt.
 8. Var ett föredöme som chef och vd. Agera som ett föredöme genom att ständigt förändra dina egna arbetsmetoder och efterfråga förändring från dina medarbetare.
 9. Om det verkligen krävs så går det att inför nolltolerans mot gnället. Den kan handla om svepande kritik utan mottagare eller personkritik bakom ryggen. Gnällkulturen är problemfokuserad och saknar ansvarstagande.
 10. Om ni har riktigt stora problem med kulturen och mycket gnäll härigenom kan ett bra tips vara att ta hjälp av någon utomstående expert eller konsult. Det finns många sådana personer som är duktiga på marknaden.

  Läs mer här.

Källa: Framfot och Westander.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.