Sju principer för att bli en framgångsrik vd

Framgång Finns det något som förenar framgångsrika vd:ar? Ja, menar Henry Rawet som är mannen bakom det svenska konsultföretaget FranklinCovey och pekar på sju saker som utmärker framgångsrika människor.

Sju principer för att bli en framgångsrik vd
Det finns mycket som förenar framgångsrika människor. Foto: Stock Adobe.

Det finns något lockande i att hitta framgångsprinciper och att fundera över vad som gör människor framgångsrika. Henry Rawet bygger sina tankar i saken på en av de mest berömda managementböckerna på marknaden skriven av Steven R Covey som också grundade amerikanska FranklinCovey som den svenska delen driver som franschisekoncept. Boken har kort och gott titeln ”Sju goda vanorDe 7 Goda Vanorna” och bygger på forskning om vad som gör människor framgångsrika och nöjda med vad de åstadkommit. Henry Rawet menar att detta är direkt översättbart till hur en vd lyckas i sin roll och med sin verksamhet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Idag är det ofta en verklig utmaning att vara vd, konstaterar Henry Rawet. Vi befinner oss i en virvelvind och kan inte styra vad som händer. Men vi kan alltid välja hur vi ska förhålla oss till det och det är det viktiga.

Finns det något som förenar framgångsrika vd:ar? Ja, menar Henry Rawet som lyfter fram sju principer för ett framgångsrikt vd-skap.
Finns det något som förenar framgångsrika vd:ar? Ja, menar Henry Rawet som lyfter fram sju principer för ett framgångsrikt vd-skap. Finns det något som förenar framgångsrika vd:ar? Ja, menar Henry Rawet som lyfter fram sju principer för ett framgångsrikt vd-skap.

Den första principen tar också sin utgångspunkt i detta. Den handlar om att vara proaktiv, både när det är stökigt och när det går bra. Den riktar in sig på förmågan att stanna upp och att hålla sig till en princip och inte falla för att följa känslan i maggropen. Man får helt enkelt inte bli ett offer av omständigheterna utan just förbli proaktiv och göra det de val som man känner är rätt för en sig själv och även för andra över tid.

Tydlig riktning

Den andra principen är närbesläktad och handlar om att ha en tydlig riktning för det man gör. Man måste veta vart man är på väg och som ledare och vd på ett bestämt och tydligt sätt kommunicera vart man ska. Det handlar om både i det stora och det lilla.

– Alla företag försöker jobba efter en vision, men ärligt talat hur många har den framför sig en tisdag morgon när det händer en massa annat, konstaterar Henry Rawet. Men om man hela tiden lyckas hålla målet i sikte så blir man framgångsrikare.

Den tredje principen lägger fokus på att använda sin tid på rätt sätt. Här står världens mest kraftfulla modell som den modell som han förespråkar, det Stephen R Covey kallar för tidsmatrisen. På den horisontella axeln går det från ”Inte bråttom” till ”Bråttom” och på den vertikala från ”Inte viktigt” till ”Viktigt”. Med andra ord gäller det att ta tag i det som är viktigt och bråttom och helt låta bli det om inte är viktigt och inte bråttom med. Och om det är viktigt men inte bråttom att sortera in det och ge det tid framöverden tid det behöver, innan det hamnar i bråttom-rutan.

– Ju mer pressat ju mer har man en tendens att göra det som är bråttom, men kanske inte viktigt, säger Henry Rawet. Och under press det är ju svårare är det att urskilja vad som är viktigt.

Han har själv sysslat ganska mycket med krishantering under 20 år som PR-konsult och här är problemet att det som så småningom blir en akut kris, ofta är viktigt, men då inte upplevs inte som bråttom. Men när krisen sedan kommer så utmärks ju krishantering att det just är bråttom och viktigt. Så om man kan ta tag i det viktigare lite tidigare så är en hel del vunnet. Det bästa kriserna är ju som bekant de som inte uppstår.

Samarbete viktigt

Om de tre första principerna utgått från att leda sig själv handlar de följande om samarbete. Den fjärde just hur man tänker på samarbete. Här gäller det att undvika att bara tänka på det man vill ha utan också försöka inkludera motpartens behov och försöka förstå dessa. Med andra ord, bägge parter måste få ut något av ett samarbete eller en förhandling så att man härigenom kan bygga långsiktiga affärsrelationer.

– Man bör tänka vinn-vinn och inte exempelvis pressa en underleverantör för hårt, konstaterar Henry Rawet. Men här finns problem i många branscher där exempelvis underleverantörer är för beroende av den stora aktören. Man måste helt enkelt sätta långsiktigheten i centrum, det vinner alla på i längden. För att en relation ska vara långsiktig, så måste den bygga på ett vinna – vinna-tänk, annars blir den inte hållbar.

Den femte principen fokuserar på vår förmåga att kunna kommunicera och då i första hand på att kunna lyssna in motparten först. Förmågan att lyssna är också den egenskap som många uppskattar mest och mycket mer än någons förmåga att prata.

– Det gäller att först förstå, och sedan göra sig förstådd, sammanfattar Henry Rawet.

Skapa synergier

Den sjätte principen fokuserar på vår förmåga att skapa synergier. För förmågan till att skapa synergier hänger nära samman med vår innovationskraft. Om man kan mötas och lyssna in varandra trots att man är olika så finna goda möjligheter att skapa något tillsammans. Här kan mångfalden i en organisation vara ett kraftfullt redskap.

– Det finns hur mycket forskning som helst som visar på att mångfald är lönsam, säger Henry Rawet. Det gäller bara att respektera olikheterna och dra nytta av dem.

Slutligen den sjunde principen handlar om att ”vässa sågen” det vill säga ta hand om sig själv så att man orkar vara på topp som vd. Det är så enkla eller svåra saker som att sköta sina viktigaste relationer, sin familj sin egen utveckling, sina egna intressen som ger energi och inte minst sin fysikkropp. Mår man bra är man helt klart en ”vassare såg” och därmed en bättre VD.

Fakta

Sju principer för ett framgångsrikt vd:skap

 1. Var proaktiv och våga stanna upp ock se på vad som händer mitt i virvelvinden.
 2. Var långsiktig och kommunicera hela tiden i smått som stort vart ni ska och vad målet är.
 3. Använd tiden på rätt sätt. Prioritera det somSkilj mellan är viktigt och bråttom och prioritera , men glöm inte bort det som är viktigt men ännu inte så bråttom med.
 4. Samarbeta och tänk på att inte bara ni ska få ut något av samarbete utan även eventuella leverantörer och samarbetspartner.
 5. 5. Kommunicera genom att först och främst lyssna. Det gäller att först förstå för att först sedan göra sig förstådd.
 6. Samarbeta för att skapa synergier. Tänk på att mångfald och olikheter är en möjlighet om man förmår lyssna och samarbeta.
 7. Sköt om dig själv, dina relationer din utveckling och din hälsa.

 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.