10 lärdomar om entreprenörskap

Entreprenörskap Det finns många myter om hur en entreprenör ska vara eller vad som leder till framgång. Här går en av världens mest citerade entreprenörskapsforskare, professor Bill Gartner, igenom sina tio viktigaste lärdomar från forskningen.

10 lärdomar om entreprenörskap

(GÖR GÄRNA SOM EN RUTA PER PUNKT – att det syns att det är separata delar som går att läsa var för sig)

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

1. Entreprenörskap handlar om variation

Glöm att det bara finns en typ av entreprenör och att det är den du ska efterlikna. Det finns entreprenörer av alla typer, inom alla typer av branscher och det går att vara innovativ inom precis vilket område som helst.

Alla har förmågan att vara entreprenör.

2. Entreprenörskap speglar den framtida ekonomin

I USA arbetar mindre än 10 procent av befolkningen inom tillverkning och mindre än 2 procent inom jordbruket. I stället lever vi i en serviceekonomi där information och erfarenheter är det som efterfrågas.

Företag som startar idag finns på olika sätt inom service. Det är hjärnkraft som efterfrågas, inte prylar.

3. Utbildning och entreprenörskap

Forskningen visar på ett mycket starkt samband mellan utbildning och entreprenörskap. Ju mer utbildning en person har, desto större är sannolikheten att starta företag. Det spelar ingen roll vad man utbildat sig inom, det ökar ändå företagsamheten.

Att öka utbildningsnivån i ett samhälle ökar andelen entreprenörer.

4. Förmögenhet och entreprenörskap

Det är lättare att starta, utveckla och hålla ett företag vid liv för den som har finansiella resurser. Har du pengar kan du kosta på sig att göra misstag utan att slås ut.

Till exempel visar forskningen att någon som har 300 000 dollar i tillgångar har 30 gånger så hög chans att lyckas med företagandet än den som har 10 000 dollar.

Men det går förstås att starta företag också utan en förmögenhet.

Dels kan det till exempel räcka med mikrolån, ett litet extratillskott i startkapitel.

Dels finns det annat som kan väga upp bristen på finansiella resurser: Som kunskap, skicklighet eller social kompetens.

5. Träna i entreprenörskap för att få entreprenörer

Motivationen för att bli företagare är precis samma som för att söka jobb: Självförverkligande, att göra något man gillar, att tjäna pengar, innovation och självständighet.

Vem som blir entreprenör handlar mer om vilken omgivning vi finns i, var vi lägger kraften. Människor gör det de tränas för. Om många tränas att bli entreprenörer kommer vissa att bli särskilt bra på det och bli framgångsrika.

6. Risk handlar om perspektiv

Hur riskbenägen en person är avgör inte om den blir entreprenör. Det finns både entreprenörer som är risktagare och de som inte är det.

Det handlar snarare om hur vi hanterar risker och vad som är en risk.

Risk är kopplat till kunskap och förmåga. För den som inte kan en viss färdighet är det en stor risk att misslyckas, men för den som kan samma sak kan risken i stället vara obefintlig. Som att stå en volt i en trapets på cirkus. Det är riskabelt för de flesta av oss, men låg risk för en cirkusartist.

7. Gör mer! (KANSKE MARKERA DEN HÄR MED ”Viktigast”)

En av de viktigaste ingredienserna i att lyckas med sitt företagande är att göra mer. Det räcker inte att vara bra på att snacka, det måste göras något också.

De som lyckas starta och hålla företag levande lägger ner mer tid och kraft på processen och gör fler aktiviteter.

En hållpunkt är att lägga ner 30 timmar i veckan för att starta ett företag – oavsett om du har ett annat arbete eller inte.

Det spelar enligt forskningen ingen roll vad du gör, bara du gör något. Däremot är entreprenörskap socialt, det involverar alltid andra människor, så en viktig del av entreprenörskapet är att interagera med andra.

8. Planera

Att vara företagare är som att vara scout: Man ska alltid vara redo.

Det går att satsa på att ha tur, men de flesta har inte det, så se till att vara förberedd.

Sätt upp mål och en affärsplan som du navigerar efter och som representerar alla aktiviteter du behöver göra. Anpassa planen allteftersom omständigheterna förändras.

Att vara entreprenör handlar om att hitta hålen som behöver fyllas. Finns det någon som odlar äpplen och någon som vill sälja dem, men ingen som kopplar ihop de två är det ett hål för entreprenören att fylla.

9. För att se: Öka ordförrådet

Den här punkten är akademisk, konstaterar Bill Gartner, men vilka ord vi använder formar vår bild av verkligheten.

Att bara prata om att skapa, ta eller upptäcka ”möjligheter” riskerar att inskränka hur vi ser på vad vi kan göra. Så: ta in fler ord för att se bredare på vad du kan göra.

10. Skapa framtiden

Entreprenörskap är att ”skapa framtiden”. Genom att skapa bilder av nya saker, tjänster eller fenomen visar entreprenören hur framtiden ser ut. Om människor tror på den bilden eller vill leva i den verkligheten kommer de att betala för det.

Fakta

Professor talade på Esbri

Bill Gartner är professor i familjeföretagande vid Babson College i Massachusetts i USA och gästprofessor i entreprenörskap vid Linnéuniversitetet i Växjö. Han har bland annat vunnit ”the Global Award for Entrepreneurship Research for outstanding contributions to the research field”.Tidigare i höst höll han en föreläsning på Esbri – Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning, där han berättade om de här tio lärdomarna om entreprenörskap.Hela föreläsningen går att se på www.esbri.se/webb-tv. Klicka på Estrad.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.