Pandemin förändrar även styrelsearbetet

Krönika Pandemin har satt framtidens arbetsliv och framtidens arbetsplats under lupp. Hur ska det bli framåt? Vad är i arbetsgivarnas intresse och vad är i arbetstagarnas intresse? Går det att bygga företagskultur och hur leder man på distans? Ska vi gå tillbaka till hur det var innan, eller ska de som kan, mestadels tjänstesektorn, ha full flexibilitet för vart man väljer att göra sitt jobb?

Pandemin förändrar även styrelsearbetet
Johanna Palmér är krönikör hos Vd-tidningen. Här skriver hon om behovet av ledarskap.

Jag funderar även på hur de snabba beteendeförändringar vi tvingats till under pandemin kommer att påverka styrelsens arbete framåt? Om vi på arton månader anser det fullt normalt, önskvärt och kanske befogat att ha rätt att jobba hemifrån, vilka förändringar kommer då att ske inom styrelsearbetet?

Styrelsen är – eller i alla fall bör bara – företagets mest strategiska resurs. Men styrelsearbetet är också regel- och formaliastyrt. Parat med ansvaret som varje ledamot faktiskt har och makten som det innebär att arbeta i en styrelse, har styrelserummen med tiden fått en ganska korrekt, ibland nästan stel känsla. Företagets styrelse förväntas inte pladdra på eller gapskratta, styrelseledamöter följer agendan från början till slut, planerar mötena långt i förväg och får allt presenterat material utskickat i förväg.

Jag tror att styrelserummet också genomgå förändringar. Jag tror framtidens styrelse – faktiskt redan en hel del nutida – har minimerat tiden som läggs på kontroll och formalia och maximerat tiden som läggs på omvärldsbevakning, inspiration, ledarskap, affärsutveckling, konkurrentbevakning och visualisering av scenarios framåt. Den moderna styrelsen är ett SWAT-team när vd och ledning, eller omständigheterna, kräver det. Allt detta förutsätter naturligtvis att vd fungerar bra i sin roll, annars är styrelsens viktigaste uppgift att tillse att verksamheten får en annan vd.

Digitala styrelsemöten och bolagsstämmor har vi lärt oss under pandemin och jag tror att de delvis är här för att stanna. Varför samla ihop en styrelse från landets, eller världens, alla hörn om det inte är absolut nödvändigt och befogat ur ett mer socialt eller lagbyggande perspektiv? Varför hyra en jättelokal för att bjuda in tusentals aktieägare när man till en bråkdel av kostnaden kan bjuda in alla till ett digitalt forum? Kanske kan vi ha vartannat styrelsemöte digitalt och vartannat fysiskt och på så sätt få mer styrelsearbete till en lägre resekostnad?

Jag tror också att ett större fokus kommer läggas på bolagets kapitalsituation och balansräkning. Stabilitet är trygghet utifall samhället återigen hastigt skulle behöva stängas ned under en längre tid.

Slutligen tror jag att även styrelsen kan kosta på sig att lätta lite på slipsknuten och minska på formaliteten utan att minska på seriositeten. En styrelse som tillåts tänka högt, ha en uppsluppen stämning och ibland bryta ut i skratt, kommer fatta för verksamheten bättre beslut.

Fakta

Johanna Palmér

Styrelseproffs, fristående samhällsdebattör och föreläsare inom hållbart ledarskap. Utsedd till Årets Ledare och Årets Samhällsutvecklare i Linköping/Norrköping.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.